Integritetspolicy

  • Senast ändrad: 2020-06-23

Allmänt

Med denna policy förklarar vi hur vi hanterar personuppgifter. Här beskriver vi vad vi samlar in och för vilket syfte. Vi beskriver även hur länge uppgifterna lagras.

Vi, ArkivIT (organisationsnummer: 556854-0883, adress: Sturegatan 34, 114 36 Stockholm), är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlat in. Detta för såväl anställda som kunder samt vid rekrytering.

Genom att lämna personuppgifter till oss samt godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att vi behandlar dessa personuppgifter enligt villkoren för respektive tjänst.

Insamling av personuppgifter kan ske till exempel när du registrerar dig för nyhetsbrev, laddar ned artiklar/filer från webbsidan, deltar i rekrytering eller kund-affärskontakter. I vissa fall säkerställs att uppgifterna är korrekta genom att hämta in dessa från offentliga register.

Normalt inhämtas bara kontaktuppgifter såsom namn, adress och e-post.

Hantera anställningsärenden, rekrytering

Vid rekrytering inhämtas fler uppgifter såsom personnummer, telefonnummer. Även andra personuppgifter kan komma in via ansökan. Uppgifterna finns kvar hos oss så länge behandling sker. I vissa fall kan det finnas intresse av att behålla uppgifterna längre för kommande tjänster. Dock behålls uppgifterna som längst 2 år. Uppgifterna samlas in med ditt samtycke.

Nyhetsbrev

Genom att godkänna nyhetsbrev från ArkivIT lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Hantering av personuppgifter i uppdrag

I vissa fall hanteras personuppgifter på uppdrag av myndigheter eller företag. I en del fall regleras detta med andra lagar och förordningar, t.ex. Tryckfrihetsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller om det inte finns andra regleringar.

Erbjudanden, tävlingar och event

Genom att acceptera samtycke vid tillfälliga händelser godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Vi säljer inte dina personuppgifter

För att kunna utföra våra tjänster enligt avtal behöver vi ibland dela dina personuppgifter med andra leverantörer. Dessa agerar bara på ArkivIT instruktioner och använder inte uppgifterna till egna syften. Om nödvändigt måste vi delge myndigheter dina personuppgifter enligt lag.

Vi skyddar dina personuppgifter

ArkivIT driver aktivt frågor kring informationssäkerhet. Vi skyddar personuppgifter och annan information på lämpligt sätt utifrån den känslighet de har. Vi ställer även krav våra leverantörer uppfylla den säkerhet vi kräver.

Dina rättigheter

Du kan en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig och hur de behandlats. Du kan, om så behövs, få dina uppgifter rättade. Du kan begära begränsning hur dina uppgifter används och även begära att vi helt tar bort dem. Du kan få ut dina personuppgifter på ett lämpligt format.

Kontakta ArkivIT på e-post: info@arkivit.se för begäran av ovanstående eller vid andra frågor.

Om du inte känner dig nöjd med vårt bemötande eller upplever att vi allvarligt brister med dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. 

www.imy.se