Verksamhetsutveckling

Står ni inför digitaliseringsdrivna utvecklings- och förändringsprojekt?

Låt oss hjälpa er med er digitaliseringsresa.

Vi kan hjälpa er!

Ni kanske ska införa ett nytt dokumenthanteringssystem, förbereda för e-arkiv eller ta fram nya styrdokument och rutiner inom arkiv och informationsförvaltning.

Verksamhetsutveckling

Digitaliseringsresan

Många kämpar idag med digitaliseringsdrivna utvecklings- och förändringsprojekt.

En digitaliseringsresa är ibland både svår och krånglig, speciellt om man arbetar med komplexa informationsflöden innehållande känslig eller sekretessbelagd information. Bland våra medarbetare finns projektledare som arbetat med införanden av både e-arkiv och andra verksamhetssystem inom informationshantering.

Våra erfarna verksamhetskonsulter med specialistkunskap inom informationshanteringsområdet arbetar för en säker och effektiv informationshantering.

Vad vi kan

Som oberoende konsulter har vi möjlighet att få en översiktlig blick av verksamheten. Vi kan hjälpa er med behovsområden både inom och utom er egen organisation.

Bred expertis & assistans

Vi hjälper er med alltifrån informationsklassificering och dokumenthanteringsplaner till att genomföra förstudier, ta fram kravspecifikation och andra underlag inför offentlig upphandling.

Vi kan även hålla i införandeprojekt och utbildning av era medarbetare. Läs mer om våra skräddarsydda utbildningar här.

Hos oss finns stor vana av att se över arbetssätt och organisation på administrativa avdelningen och av att vara stöd i arbetet eller ta helhetsåtagande när en organisation ska läggas ner eller omorganiseras.

Metodik och projektmodeller

Vi arbetar efter väl beprövade metoder med avstämningar och delleveranser så att ni ska känna er trygga med att ni får det värde ni efterfrågar.

Våra konsulter har stor vana att arbeta utifrån olika projektmodeller såsom PPS och SCRUM men vi anpassar oss givetvis till era arbetsmetoder och projektstöd.

IT-lösningar

Att ta fram strategier för digitaliseringsarbetet eller konkreta handlingsplaner i arbetet med Öppna data eller IoT-lösningar är också något vi har vana av.

Informationssäkerhet​stjänster

Vi har konsulter med expertis inom informations- och IT-säkerhetsfrågor som att införa ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och för verksamhetsinformation (LVI). Frågor som aktualiseras särskilt i och med dataskyddsförordningen, GDPR.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området