Artiklar

Våra konsulter är experter inom bland annat arkiv- och informationshantering, informationssäkerhet och IT-lösningar. Här får du ta del av deras kunskap samt kunskap från de externa skribenter som AIT haft genom åren.

Nästa nummer

Tema: Källmaterial
Utgivning: 11 september 2024

Konsten att skydda sin information av Roger Broberg

Informationssäkerhet är en viktig del av informationshantering. Kraven på informationssäkerhet skiljer sig mellan olika typer av verksamheter. Statliga myndigheter har det som lagkrav, kommuner…

Informationssäkerhet stärks av öppna data  av Eric Hjelmestam

Arbete med att klassificera data som möjliga att publicera som öppna ger många fördelar. Klassificeringen är ett lämpligt första steg i arbetet med informations-…

Rätten till rättelse och allmänna handlingar av Joakim Söderberg

Att uppgifter som finns i arkiv inte ska ändras är inte så konstigt egentligen. Arkivet är ett minne över vad myndigheter har gjort, det…

Främja säkerhetsmedvetenhet i den digitala eran: Utmaningar och lösningar för kunskapsförmedling och praktisk tillämpning av Martin Karlqvist och Jonas HedbäckTidskrift – Arkiv Information Teknik

Denna artikel tar upp utmaningarna med att lära ut och främja säkerhetsmedvetenhet i dagens digitala värld. Genom att använda online-kurser och simulerade cyberattacker, strävar…

En it- arkitekts perspektiv på på informationssäkerhet och molntjänster av Mats Andréasen 

Hur gör vi när vi vill ta hem information från en molntjänst på ett säkert sätt. Denna artikel beskriver ett sätt som utifrån it-arkitektur…

IT-säkerhet handlar inte om teknik av Per Lagerström

Det finns studier som pekar på att 97 procent av alla IT-attacker riktar in sig på att lura användare med någon typ av cyberpsykologi1.…