Experter inom digital arkiv- & informationshantering

Vi är oberoende konsulter

Vår uppgift att hjälpa er säkerställa att viktig information bevaras, hålls tillgänglig och hanteras säkert.
Våra tjänster Våra tjänster
Kvinna på kontor

Våra tjänster

Som oberoende konsulter är vår uppgift att hjälpa er säkerställa att viktig information bevaras, hålls tillgänglig och hanteras säkert.

Arkiv och registratur

Vår uppgift att hjälpa er säkerställa att viktig information bevaras, hålls tillgänglig och hanteras säkert.
Läs mer Läs mer

Dataskydd/GDPR

Vi är väl insatta i de lagar och föreskrifter som reglerar olika verksamheter och kan vara ett stöd när det gäller att leva upp till dessa krav.
Läs mer Läs mer

Informationssäkerhet

Vi kan hjälpa er att se de åtgärder som behöver vidtas för att förhindra informationsläckage.
Läs mer Läs mer

E-arkiv

Genom egen produktutveckling, projekt och resurskonsulter skapar vi de IT-lösningar som din verksamhet behöver.
Läs mer Läs mer
Karriär

Jobba med oss!

Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak, en stark feedback-kultur och ett värderingsstyrt arbetssätt. Kompetens, resultat och ödmjukhet är ledord som präglar vårt arbetssätt och vår företagskultur. 

Som konsult på ArkivIT får du kollegor med ett brinnande intresse och specialistkompetens inom arkiv, digitalt bevarande, IT- och Informationssäkerhet. Trots att vi verkar i en IT-intensiv bransch är könsfördelningen på ArkivIT idag 50/50.  

Karriärsida Karriärsida

Aktuella jobbannonser

Kunskap

Ta del av vår kunskap

Våra konsulter är experter inom bland annat arkiv- och informationshantering, informationssäkerhet och IT-lösningar.

Krisberedskap för arkivarier  

Under de senaste åren har utvecklingen i världen aktualiserat frågan om krisberedskap. Kriget i Ukraina och IT-attacker mot myndigheter och företag är två exempel…

Gallringsutredning – Hur gör man?

En gallringsutredning är i korthet en analys över vilken information som bör bevaras och vilken som bör gallras (förstöras). Många verksamheter drar sig för…

Arkivförtecknande – Hur gör man?

Under 100 år förtecknade Sveriges arkivarier efter allmänna arkivschemat, men 2008 kom Riksarkivet med nya riktlinjer om att arkiven nu skulle förtecknas processbaserat, eller…

Release för AIT 2024 i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkomna på release för AIT med tema Källmaterial under september och oktober.

Konsten att skydda sin information av Roger Broberg

Informationssäkerhet är en viktig del av informationshantering. Kraven på informationssäkerhet skiljer sig mellan olika typer av verksamheter. Statliga myndigheter har det som lagkrav, kommuner…

Informationssäkerhet stärks av öppna data  av Eric Hjelmestam

Arbete med att klassificera data som möjliga att publicera som öppna ger många fördelar. Klassificeringen är ett lämpligt första steg i arbetet med informations-…