E-arkiv

Vad vi kan

I våra uppdrag arbetar vi med införande och förvaltning av system för e-arkivering med allt som det medför, exempelvis förstudie, kravanalys, funktionsspecifikation, implementation, ingest/ETL (uttag och paketering) och systemavställning. Våra konsulter arbetar i roller som e- arkivarier, systemutvecklare samt projektledare/verksamhetsutvecklare.

Young man and his groupmates taking part in discussion of topic of business training and making notes

Val av e-arkiv

Vi hjälper er att kartlägga och strukturera era behov och krav inför val av e-arkiv eller annan it-lösning för att hantera information.

Utbildning

Vi håller egenutvecklade kurser inom arkiv, e-arkiv och teknik. Våra kurser kan även skräddarsys efter era önskemål och behov.

Uppfyllnad av lagkrav

Flertalet organisationer har genom lagkrav ett ansvar att bevara sin digitala information. Vi hjälper er att uppfylla dessa krav i ert kommande eller befintliga e-arkiv.

Systemavställning och informationsmigrering

Verksamhetssystem har en begränsad livslängd och är inte anpassade för att kunna hantera information över mycket lång tid. Utan en plan för att säkra informationen för framtiden et innebär det en stor risk för permanent informationsförlust när systemet stängs eller slutar fungera. Vi har den erfarenhet som krävs för att ställa av system och samtidigt bevara er information.

Införande

Med vår unika kombination av kompetens inom teknik och informationshantering säkerställer vi ett effektivt införande och att ni får ett användbart e- arkiv.

Våra konsulter är experter på informationshantering

Expert business hand solving tangled line, outside the paper sheet on a blue desk

E-arkivarie/IT-arkivarie

Våra e- arkivarier har vanligtvis en utbildning i arkivvetenskap och har därefter specialiserat sig mot e-arkiv genom utbildning och mångårig arbetserfarenhet.

Vi kan exempelvis hjälpa er med:

 • Gallringsutredning och utförande av gallring
 • Förteckna bevarandematerial  
 • Skapa lösningar för framtidssäkring av bevarandehandlingar i er it-lösning
 • Undersöka och identifiera potentiella risker relaterade till informationsförlust och genomför olika bedömningar för att hantera dem effektivt
 • Mycket god kännedom om de lagar som omgärdar informationshantering, exempelvis arkivlagen, OSL samt GDPR
 • Rådgiva kring filformat, bevarandelösningar, metadata och mycket mer

Systemutvecklare

Våra systemutvecklare har vanligtvis en civilingenjörs- eller systemvetarutbildning.

Vi kan exempelvis hjälpa er med:

Fullstack applikationsutveckling där nedanstående moment ingår

 • Genomföra förstudie
 • Utföra kravfångst
 • Utföra kravanalys
 • Genomföra datamodellering
 • Programmera (användargränssnitt, serverfunktioner, databaser)
 • Utföra test av applikation

Installation av mjukvara

Applikations- och serverdrift

ETL (Extract Transform Load)-processen

 • Analysera komplex informationsstruktur i databaser såväl som ostrukturerad data
 • Extrahera och transformera av data
 • Utföra paketering av digitalt material för inleverans till e-arkiv

Projektledare/Verksamhetsutvecklare

Våra projektledare och verksamhetsutvecklare kommer från olika bakgrunder vilket ger en styrka då vi arbetar med många olika typer av verksamheter.

Vi kan exempelvis hjälpa er med:

Projektledning

 • Samordna införande och implementation av e-arkiv, dokument- och ärendehanteringssystem samt andra typer av applikationer.
 • Genomföra förstudie
 • Utföra kravfångst
 • Utföra kravanalys
 • Ta fram kravställning
 • Utföra test

Processledare

 • Processkartläggning
 • Processutveckling

Webbarkivering och arkivering av sociala mediaflöden

ArkivIT har sedan år 2010 arbetat med att bevara webbplatser och olika digitala kanaler. Sedan några år erbjuder vi dessa tjänster genom vårt systerbolag Arkiwera. Arkiweras plattform möjliggör bevarande av webbplatser och sociala medieflöden genom några knapptryck. Via tjänstens gränssnitt kan ni söka i, titta på och exportera ut era arkivpaket bestående av arkivkopior av era digitala kanaler. Arkivpaketen är utformade för att enkelt kunna bevaras i ett e-arkiv eller dokument- och ärendehanteringssystem. Om ni har publikationer som ska levereras som e-plikt i era digitala kanaler kan även detta göras direkt via Arkiwera.