Kurser

Kan vi hjälpa dig och din organisation att bli experter inom informationshantering eller kanske informationssäkerhet?

Vi erbjuder både öppna kurser och skräddarsydda kurser för just era behov. Kontakta oss på salj@arkivit.se om du önskar en skräddarsydd kurs så pratar vi tillsammans igenom upplägget.

Krisberedskap för arkivarier  

Under de senaste åren har utvecklingen i världen aktualiserat frågan om krisberedskap. Kriget i Ukraina och IT-attacker mot myndigheter och företag är två exempel…
Datum & Tid2024-11-07 13:00
PlatsDigitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

Gallringsutredning – Hur gör man?

En gallringsutredning är i korthet en analys över vilken information som bör bevaras och vilken som bör gallras (förstöras). Många verksamheter drar sig för…
Datum & Tid2024-09-26 13:00
PlatsDigitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

Arkivförtecknande – Hur gör man?

Under 100 år förtecknade Sveriges arkivarier efter allmänna arkivschemat, men 2008 kom Riksarkivet med nya riktlinjer om att arkiven nu skulle förtecknas processbaserat, eller…
Datum & Tid2024-10-17 12:00
PlatsDigitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

E-arkiv – var ska jag börja?

Kursens upplägg Vi börjar med det fundament som måste finnas på plats innan arkiveringsprocessen kan påbörjas. Vi följer sedan processen fram till att det…
Datum & Tid2024-10-09 09:00
PlatsDigitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

Skräddarsydda kurser inom GDPR/Dataskydd (endast intresseanmälan)

Det som skiljer oss från andra utbildningsanordnare är att vi har en bred kompetens inom informationshantering, inte bara dataskydd och GDPR. Vi kan därmed…
Datum & Tid2024-04-24 13:00
PlatsDigitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

Systemvetenskap för informationshanterare

Med utgångspunkt i ArkivIT:s erfarenhet från många arkivprojekt har vi sammanställt de centrala begrepp och metoder inom systemvetenskap som du har stor nytta av…
Datum & Tid2024-10-16 09:00
PlatsDigitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta