Informationssäkerhet

Vi kan hjälpa er att identifiera de åtgärder som behöver vidtas för att uppnå ett systematiskt ledningsarbete inom informationssäkerhet i syfte att bland annat förhindra informationsläckage, att information förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när och där den behövs. Genom ett systematiskt informationssäkerhetsarbete säkerställer vi att ni följer reglerande standarder och lagar som exempelvis ISO27000-serien samt NIS2.

Kontakta oss via mejl: salj@arkivit.se eller klicka på “Skicka en förfrågan” nedan så hittar vi en lösning anpassad för er.

Vad vi kan

Nedan finns några exempel på områden som är bra att säkerställa för att ha en god informationssäkerhet som våra specialister kan hjälpa er med.

Ett ledningssystem som är byggt på standarder

Ert ledningssystem för informationssäkerhet bör vara utformat i enlighet med etablerade standarder. Systemet ska utgå från analyser av er verksamhet och ska beakta alla relevanta krav för er informationssäkerhet. Det ska även finna riskbedömningar, informationsklassningar och GAP-analyser enligt bästa praxis.

Utifrån de analyser som gjorts ska styrdokument och handlingsplaner tas fram

Utifrån det behov som framkommer i tidigare analyser samt önskemål om hur organisationens ledningssystem ska bedrivas ska det finnas utformade strategiska informationssäkerhetsmål som anger riktning för arbetet framåt.

Riktlinjer och instruktioner för att hantera information på ett säkert sätt

För att underlätta ett informationssäkert arbete i organisationen bör det finnas dokumenterade riktlinjer och instruktioner som är anpassade och kommunicerade till mottagaren. Även utbildningsinsatser inom informationssäkerhet är ett viktigt område att säkerställa.

Periodisk och kontinuerlig kontroll

Informationssäkerhetsarbetet ska regelbundet följas upp för att säkerställa att det fungerar enligt önskemål. Dels ska ledningssystemet i stort följas upp på en övergripande nivå, men även mindre insatser ska följas upp för att säkerställa att de har avsedd verkan, t.ex. implementerade säkerhetsåtgärder.

Ett ledningssystem som är byggt på standarder

Ert ledningssystem för informationssäkerhet bör vara utformat i enlighet med etablerade standarder. Systemet ska utgå från analyser av er verksamhet och ska beakta alla relevanta krav för er informationssäkerhet. Det ska även finna riskbedömningar, informationsklassningar och GAP-analyser enligt bästa praxis.

Informationssäkerhet som tjänst

Vår erfarenhet är att många organisationer har utmaningar vad gäller informationssäkerhetsarbetet. Ofta är det svårt att bedöma vart man ska börja, man har ingen dedikerad resurs eller så får man inga medel till att driva informationssäkerhetsarbetet.

Genom att anlita ArkivIT:s ”Informationssäkerhet som tjänst” får ni som kund tillgång till vårt team med gedigen erfarenhet  och kompetens inom informationshantering, IT-säkerhet, dataskyddsförordningen samt informationssäkerhet. Våra konsulter är vana att arbeta med kunder inom både inom offentlig och privat sektor.

Informationssäkerhet som tjänst vänder sig till organisationer som behöver externt stöd i sitt systematiska ledningsarbete inom informationssäkerhet, oavsett om ni har en intern resurs eller inte kan vi hjälpa er!

Varför ska du använda dig av Informationssäkerhet som tjänst?

  • Fast månadskostnad
  • Tillgång till ett team med breda kompetenser inom informationssäkerhet, juridik, IT-lösningar och informationshantering
  • Ett team ger er hög tillgänglighet och kan alltid assistera när det behövs, utan sjukfrånvaro eller liknande
  • En oberoende konsult ger fördelar som en intern lösning inte kan ge
  • Stöd och rådgivning i frågor kopplade till Informationssäkerhet och angränsande områden