Stöd till befintligt dataskyddsombud (DSO)

Att vara DSO kräver stor kompetens inom många områden. Det är ganska få som tillfullo har all den kompetens som behövs för att hantera alla delar av dataskyddsförordningen.

Ett sätt att lösa det är att arbeta med ett team. ArkivIT:s DSO-team har alla de kompetenser som krävs och arbetar som konsulter i en mängd olika organisationer, såväl privata som offentliga.

Oavsett vilket stöd du behöver kan vi ge dig det

Stödet bygger på att vi hjälper dig att komma igång samt överför den kunskap som behövs för att du ska kunna hantera efterlevnaden av förordningen själv.

GDPR

Exempel på delar som vi kan hjälpa dig med:

  • Stöd för att bedriva arbetet runt .dataskyddsförordningen.
  • Juridik: Laglighet, personuppgiftsbiträdesavtal, andra dokument kopplat till förordningen.
  • Informationssäkerhet: Säkerhet vid behandlingar och lagring, organisatorisk säkerhet, operativ nivå.
  • Verksamhetsutveckling för informationssäkerhet, strategisk nivå.
  • Anpassad utbildning utifrån behov.
  • Periodisk kontroll och granskning, revision.
  • Riskanalys av personuppgiftsincident (DPIA).

Ta hjälp av ett externt dataskyddsombud från ArkivIT

– Till en fast månadskostnad!

I de fall där det redan finns ett tillsatt Dataskyddsombud internt i verksamheten kan vi erbjuda handledning och utbildning samt även assistans med de delar av rollen som ert befintliga Dataskyddsombud inte kan hantera, t.ex. periodiska kontroller och revisioner.

Skräddarsydda kurser

Skräddarsydd för den enskilda organisationens önskemål, efter verksamhetens behov.

Exempel på kurser vi kan erbjuda: Utbildning i offentlighet och sekretess samt hantering av allmänna handlingar, relevanta lagar och bestämmelser, registratur och e-arkiv, praktisk arkivkunskap, diarieföring och dess principer från grunden, diariet och GDPR eller utbildning i ett specifikt ärendehanteringssystem.

Vi kan hjälpa till med att ta fram utbildningstillfällen från det allmänna till det specifika, allt utifrån verksamhetens behov och krav.

Utbildning

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området