E-arkiv

Genom egen produktutveckling, projekt och resurskonsulter skapar vi de IT-lösningar som din verksamhet behöver. Bland våra kunder finns myndigheter, regioner, kommuner, företag och föreningar. 

Vad vi kan

Inom det breda begreppet teknik har vi en nästan lika bred kompetensbank. Våra utvecklare och tekniska projektledare är experter på att hitta IT-stöd som passar just er verksamhet!

Våra tjänster

Genom att arkivera era webbplatser kan ni spara in kostnader för drift och licenser på inaktuella webbplatser, men fortfarande ha dem tillgängliga vid behov.

E-arkiv

Vi har stor erfarenhet av utveckling och anpassningar av framförallt e-arkiv utifrån OAIS-modellen samt av att arkivera och avveckla ekonomi-, personal- och verksamhetssystem och ansluta dem för arkivleveranser till e-arkiv. Vi arbetar med olika ramverk, format, verktyg, metoder, databaser och utvecklingsmiljöer som till exempel C#, Java och PHP.

Systemförvaltning

I rollen som systemförvaltare kan vi förvalta ett eller flera system hos er. Arbetet kan t.ex. innebära att ta framsystemförvaltningsplaner, hantera behörigheter och se till att dokumentation av systemet är uppdaterad och tillgänglig och genomföra samt följa upp säkerhetsanalyser.

Webbarkivering

Vi erbjuder paketlösningar bland annat för arkivering av webbsidor, intranät och sociala medier som är en viktig del av en organisations varumärke, historia och externa kommunikation. Konvertering görs för att säkerställa att alla filformat är arkivbeständiga.

Inom offentlig sektor har vi stor erfarenhet av att arkivera webbsidor i enlighet med Riksarkivets och Stockholms stads föreskrifter och regelverk. Till Stockholm stads e-arkiv har vi bl.a. levererat ett 60-tal webbsidor.

Vi arbetar med väletablerade produkter såväl som med utveckling av befintliga system och egna lösningar. Vi har goda kunskaper om open source-produkter såsom Archivematica och Koha och följer standardiserade informationsstrukturer och modeller för att leverera stabila och långsiktiga lösningar i enlighet med de krav som ställs. 

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området