Systemvetenskap för informationshanterare – Digital endagskurs

I våras gav ArkivIT kursen Systemvetenskap för informationshanterare med kursledarna Tom Jonsson och Leif Pettersson för första gången. Intresset var stort och därför kommer en ny möjlighet redan i höst. Läs intervjun med en av våra kursledare, Tom, och anmäl dig redan idag.

Med utgångspunkt i ArkivIT:s erfarenhet från många arkivprojekt har vi sammanställt de centrala begrepp och metoder inom systemvetenskap som kursdeltagarna har stor nytta av att känna till i sitt arbete som informationshanterare eller arkivarie.

Målsättningen är att du som deltagare ska få förståelse för vad som ingår i systemutveckling, vilket gör det enklare för dig att kravställa IT-system och prata med utvecklare.

Bra kurs som gav nya infallsvinklar för mig som traditionell arkivarie.

Tom Jonsson är tillsammans med Leif Pettersson kursledare vid detta tillfälle. Tom har en bakgrund som civilingenjör från KTH och lång erfarenhet som ledare och IT-konsult. Leif har över 20 års erfarenhet som arkivarie och har arbetat med många former av informationshantering, e-arkivering, sökbarhet och processutveckling. Med det får kursdeltagarna en mycket bra kombination mellan teori och praktik. 

Hej Tom, vem ser du har nytta av att gå den här kursen?

– Denna kurs är utformad särskilt för arkivarier, registratorer och andra i liknande roller som vill få kunskap om teknik som är kopplad till digital informationshantering. Målsättningen är att deltagarna ska få ”aha”-upplevelser om vad som ingår i systemutvecklingsarbete och vad vanligt förekommande IT-begrepp betyder. Genom detta ska det bli enklare att göra kravställning och att förstå vad olika utvecklarkompetenser innebär.

Vad kan man som deltagare förvänta sig gällande upplägget av kursen?

– Kursen är huvudsakligen teoretisk men vi kör några övningar också. Vi startar på en nivå så att ingen förkunskap om systemutveckling är nödvändig.

Hur ser du på gränslandet mellan arkiv och IT – vilka utmaningar respektive möjligheter finns?

– Alla samlingar av information är databaser, detta gäller oavsett om informationsmaterialet är digitalt eller inte. Inom systemvetenskapen finns mycket kunskap och kraftfulla metoder för att strukturera information och skapa hanterbara databaser även då de är väldigt omfattande och stora. Informationshanteringen är central i alla IT-system, detsamma gäller arkiv. Det ligger en stor möjlighet i digitalisering av material och införande av CMS och/eller e-arkiv som drastiskt ökar informationens sökbarhet och tillgänglighet – till nytta för exempelvis forskarvärlden!

Datum: onsdag 6 oktober 2021
Plats: Digitalt

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.