Arkivarie som tjänst

Styr upp arkivet och effektivisera informationshanteringen

ArkivIT hjälper er att uppnå ett effektivt informationsflöde och god arkivhantering. Oavsett om ni behöver ta ett helhetsgrepp om er arkivhantering eller bara behöver stöd och råd i att vidareutveckla en redan god arkivhantering kan ArkivIT hjälpa er. Tjänsten är skalbar och utgår från ert nuläge, oavsett om ni har en arkivarie inom organisationen eller saknar denna kompetens. Arbetet bedrivs utifrån en gemensamt framtagen handlingsplan för att uppnå en effektiv informationshantering inom er organisation. 

Arkivarie som tjänst levereras till fast månadskostnad. Genom att anlita oss får ni tillgång till ArkivIT:s samlade kompetens inom arkiv- och informationshantering.

Vad vi erbjuder

Arkivarie som tjänst, till en fast månadskostnad

  • Uppstartsworkshop där vi tillsammans med er går igenom nuläge och förutsättningar
  • Framtagande av handlingsplan
  • Genomförande av insatser definierade i handlingsplan enligt årsplanering, ArkivIT ansvarar för kontinuerlig uppföljning av handlingsplan
  • Löpande råd och stöd i arkivfrågor under hela avtalsperioden
  • Möjlighet att vid behov avropa ytterligare insatser utöver handlingsplanen
Utveckling

Alla kan inte vara experter på allt, ibland behöver man lite hjälp

Genom att anlita oss får ni tillgång till ArkivIT:s samlade kompetens inom arkiv, registratur och informationshantering. Våra konsulter är experter på dessa frågor med mångårig erfarenhet av såväl analog som digital informationshantering, lagstiftning och regelverk, verksamhetsutveckling och effektivisering av arkiv- och informationsflöden.

Vi kan hjälpa er

Stöd till befintlig arkivorganisation

I de fall där det redan finns tillgång till arkivkompetens inom verksamheten kan vi erbjuda stöd och rådgivning samt punktinsatser som befintlig arkivansvarig/arkivarie av olika anledningar inte kan hantera, t.ex. gallringsutredningar, klassificeringsstrukturer, framtagande av dokumenthanteringsplaner.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området