Dataskyddsombud som tjänst

– Till en fast månadskostnad!

Använd förordningen till verksamhetsnytta. Vi hjälper er att, förutom följa förordningen, att skapa en positiv verksamhetsutveckling. Tydlig struktur ger bättre ordning vilket leder till ökad kvalitet.

Tjänsten anpassas efter kundens verksamhet, oavsett organisationens storlek. Vi erbjuder även handledning och stöd till befintligt dataskyddsombud.

Vad vi erbjuder

Dataskyddsombud som tjänst, till en fast månadskostnad

Genom att anlita oss får ni tillgång till ett team av dataskyddsombudskonsulter som kan se till att ni möter de krav som dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser ställer idag samt säkerställer att samtliga krav fortsatt efterlevs.

Våra konsulter är experter på informationshantering och har mångårig och omfattande erfarenhet av arbete med den tidigare personuppgiftslagen (nu ersatt med dataskyddsförordningen) och informationssäkerhetsarbete. Därför har vi kompentensen att ge er det stöd och vägledning rörande dataskyddsförordningen som ni behöver.

Kontakta oss så ska vi berätta mer om hur vi kan stå till tjänst för er organisation.

GDPR

Stöd till befintligt dataskyddsombud (DSO)

I de fall där det redan finns ett tillsatt Dataskyddsombud internt i verksamheten kan vi erbjuda handledning och utbildning samt även assistans med de delar av rollen som ert befintliga Dataskyddsombud inte kan hantera, t.ex. periodiska kontroller och revisioner.
GDPR

Den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att tillämpas i Sverige och samtliga EU-länder.

Ett nytt krav i och med GDPR är att alla myndigheter oavsett storlek måste ha Dataskyddsombud, förkortad
DSO eller DPO (efter engelskans Data Protection Officer) – en tjänst som ArkivIT nu erbjuder.

Vår expertis och värderingar

Våra tre ledord är kompetens, resultat och ödmjukhet. Dessa värderingar kommer väl till pass i arbetet kring den nya dataskyddsförordningen.

Kompetens

Hos våra konsulter finns en gedigen kompetens inom IT, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling. Därtill är omvärldsbevakning på området ett av våra stora intressen. Vi har även ett nära samarbete med jurister.

Ödmjukhet

Våra konsulter lyssnar förstående på era funderingar, för en dialog kring era behov och förankrar det förändringsarbete som ligger framför er.

Resultat

Vi kommer att ge er de lösningar ni söker och det resultat som krävs i och med den nya dataskyddsförordningen.

Vi kan även erbjuda löpande stöd med rådgivning och utbildning för det ständiga fortsatta arbete som GDPR innebär.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området