Stockholm stadsarkiv – Ramavtal: Inleveranser till e-arkiv

I enlighet med upphandlingen kan ArkivIT erbjuda helhetsåtagande och åta sig hela eller delar av anslutningsprojekt på beställarens önskan.

Förvaltningar och bolag inom Stockholm stad kan avropa följande kompetenser från ramavtalet: teknik (utvecklare), projektledare och arkivarier.

Från och med 1 februari 2019 är det möjligt att avropa på samtliga anbudsområden.

ArkivIT är helhetsleverantör för ramavtalet

ArkivIT kan svara på avrop på samtliga tre anbudsområden.

Om ramavtalet

Stockholms stadsarkiv har på Stockholm stadsfullmäktiges uppdrag satt upp en anslutningsplan för när olika verksamhetssystem i staden ska anslutas till e-arkiv Stockholm. 

Ett flertal verksamhetssystem har redan anslutits och levererar information. I samband med anslutning och leverans till e-arkivet gör Stadsarkivet och levererande organisationer ett arbete för att precisera och genomföra anslutningen. Detta arbete bedrivs enligt framtagna processer som ett gemensamt projekt med Stadsarkivet och anslutande organisationer som parter. 

Arbetet omfattar projektstyrning, kravställning och genomförande.

Ramavtalets syfte

Syftet med ramavtalet för konsulttjänster för stöd vid inleveranser till e-arkiv Stockholm är att säkerställa tillgång på professionell kompetens och resurser i samband med anslutningar till e-arkiv Stockholm. Ett krav i upphandlingen, som ArkivIT till fullo uppfyller, var att kunna leverera helhetsåtaganden och även stödja delar i ett anslutningsprojekts genomförande.

Anslutning till e-arkivet omfattar uttag från verksamhetssystem, transformering till arkivobjekt, validering och inleverans till e-arkiv samt den analys, utredning och kravställning som detta arbete kräver.

Avrop från ramavtalet

I enlighet med upphandlingen kan ArkivIT erbjuda helhetsåtagande och åta sig hela eller delar av anslutningsprojekt på beställarens önskan.

Förvaltningar och bolag inom Stockholm stad kan avropa följande kompetenser från ramavtalet:

  • Teknik (utvecklare)
  • Projektledare
  • Arkivarier
Daneil Junhag

Läs mer om ramavtalet E-arkiv 2016

Ni är alltid välkomna att kontakta avtalsansvarig Daniel Junhag för vidare frågor kring ramavtalet eller ArkivIT:s tjänster.

E-post: daniel.junhag@arkivit.se
Telefon: 0760-51 90 96
Växel: 08-410 008 01

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg om e-arkiv