GDPR-konsulter

Vi kan hjälpa till i hela processen; från att identifiera åtgärder som måste genomföras till att verifiera graden av regelefterlevnad. 

Arbetet utgår alltid från den analys som görs tillsammans med er kring ert nuläge. 

Dataskyddsförordningen ställer krav

Struktur

Vår modell

ArkivIT använder sig av etablerade metoder och verktyg för att säkerställa efterlevnad av Dataskyddsförordningen. Dessa redskap ger både er som kund och konsulten tydlighet kring ett systematiskt arbetssätt.

Vi hjälper er bland annat med:

  1. Att identifiera rutiner och instruktioner som behövs.
  2. Att hjälpa till med att nödvändig dokumentation finns på plats.
  3. Att stödja att registerinventeringen är komplett.
  4. Att stödja implementation av verksamhetsprocesser.
  5. Att stödja utvecklingen av säkerhetskultur.
  6. Att stödja med granskning och kontroll.
GDPR

Vad är GDPR?

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. På svenska kallad Dataskyddsförordningen och ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet med GDPR är att EU-medborgare i allmänhet ska kunna ha större kontroll över sina personuppgifter. Det innebär att alla organisationer som på något hanterar register över kunder, leverantörer eller andra intressenter behöver utveckla sitt sätt att hantera och lagra personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innehåller förändringar och nya bestämmelser som inte återfinns i PuL. De registrerades rättigheter förstärks, och ansvar och skyldigheter för den som behandlar personuppgifter förtydligas. Den nya lagen påverkar verksamheten hos personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

Även om förordningen har tillämpats i flera år nu, återstår det ofta en hel del för de flesta organisationer, för att den ska vara helt uppfylld.

Dataskyddsombud som tjänst

– Till en fast månadskostnad!

Tjänsten finns till för er som inte kan eller inte vill ha en intern DSO. Den passar även för er som hanterar en begränsad mängd känsliga personuppgifter och därmed behöver DSO i mindre omfattning. 

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området