GDPR-besiktning

Är ni osäkra om ni uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen? Eller vill ni bara testa om ert tidigare arbete är tillräckligt? GDPR besiktning är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få kontroll på hur er organisations upprättade skydd förhåller sig till lagen.

GDPR

GDPR besiktning är en workshop där en erfaren dataskyddskonsult tillsammans med er går igenom ert nuvarande skydd.

Genom att gå igenom dokumentation samt fördjupade frågor kan konsulten ge vägledning om åtgärderna verkar tillräckliga. Under workshopen kommer även ett kontrollprogram om 60 frågor att genomföras. Resultatet från GDPR besiktningen är en rapport med er nuvarande status samt eventuella områden där mer åtgärder behöver vidtas. Konsulten kommer under workshopen i största möjliga utsträckning att precisera vad som behöver förbättras.

ArkivITs konsulter inom dataskydd arbetar alla som Dataskyddsombud för ett flertal organisationer. Konsulterna har lång erfarenhet inom olika dataskyddsfrågor.

GDPR besiktning är till fast pris. Om organisationen behöver ytterligare stöd från konsult kan det givetvis offereras.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området