Kurser

Kan vi hjälpa dig och din organisation att bli experter inom informationshantering eller kanske informormationssäkerhet?

Vi erbjuder både öppna kurser och skräddarsydda kurser för just era behov. 

Aktuella kurser/seminarier

Skräddarsydda kurser

Skräddarsydd för den enskilda organisationens önskemål, efter verksamhetens behov.

Exempel på kurser vi kan erbjuda: Utbildning i offentlighet och sekretess samt hantering av allmänna handlingar, relevanta lagar och bestämmelser, registratur och e-arkiv, praktisk arkivkunskap, diarieföring och dess principer från grunden, diariet och GDPR eller utbildning i ett specifikt ärendehanteringssystem.

Vi kan hjälpa till med att ta fram utbildningstillfällen från det allmänna till det specifika, allt utifrån verksamhetens behov och krav.

Utbildning