Kurser

Kan vi hjälpa dig och din organisation att bli experter inom informationshantering eller kanske informormationssäkerhet?

Vi erbjuder både öppna kurser och skräddarsydda kurser för just era behov. 

Aktuella kurser/seminarier

Digital endagskurs: E-arkivering – var ska jag börja?

Datum: Onsdag den 13 mars 2024.

En endagskurs som genom föreläsning samt de diskussioner som uppstår ger dig grundläggande kunskaper om arkiveringsprocessen för digital information med teori och erfarenheter från verkligheten. Fokus ligger på de förberedande aktiviteterna som skapar en leverans att läsa in i ett IT-system för långsiktig bevarande.

Läs mer »

Digital halvdagskurs: Filformat och långsiktig informationshantering

Datum: Onsdag den 31 januari 2024.

Det finns en mycket stor mängd filformat idag och det blir ständigt fler. Samtidigt finns behov av att begränsa antal filformat inom verksamheter. Vi går succesivt genom hur olika filformat påverkar en organisations möjligheter att säkerställa långsiktig tillgång till, och i förlängningen ett eventuellt bevarande, av data och information.

Läs mer »

Endagskurs: Informationssäkerhet för arkivarier och registratorer

Datum: Torsdagen den 16 november 2023.

Både informationssäkerhetssamordnaren, arkivarien och registratorn arbetar strategiskt med informationshantering. Samtliga rollerna har mycket att vinna på att samarbeta. På denna kurs får du en orientering i hur LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) fungerar och om vad standarderna för informationssäkerhet handlar om. Vidare så kommer vi att ta upp praktiska exempel på hur och om vad man kan samarbeta.

Läs mer »

Skräddarsydda kurser

Skräddarsydd för den enskilda organisationens önskemål, efter verksamhetens behov.

Exempel på kurser vi kan erbjuda: Utbildning i offentlighet och sekretess, informationssäkerhet samt hantering av allmänna handlingar, relevanta lagar och bestämmelser, registratur och e-arkiv, praktisk arkivkunskap, diarieföring och dess principer från grunden, diariet och GDPR eller utbildning i ett specifikt ärendehanteringssystem.

Vi kan hjälpa till med att ta fram utbildningstillfällen från det allmänna till det specifika, allt utifrån verksamhetens behov och krav.

Utbildning