Arkiv och registratur

Våra arkivkonsulter kan hjälpa er med allt från informationshanteringsplaner till postöppning. Vi erbjuder både löpande stöd och punktinsatser när det krävs, skräddarsytt utifrån era behov.

Kontakta oss via mejl: salj@arkivit.se eller klicka på “Skicka en förfrågan” nedan så hittar vi en lösning anpassad för er.

Vad vi kan

Vi kan offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, förvaltningslagen och övriga bestämmelser som reglerar er verksamhet, till exempel dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra konsulter är experter på informationshantering

Våra arkivkonsulter har en akademisk examen inom arkivvetenskap med flerårig yrkeserfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet. Vi är därför vana vid att snabbt sätta oss in i aktuell verksamhet, vare sig det är den stora statliga myndigheten, den medelstora kommunen eller det mindre privata bolaget som behöver vår assistans.

Våra konsulter har stor vana av att ordna och förteckna arkiv både enligt allmänna arkivschemat och enligt processbaserad/verksamhetsbaserad arkivredovisning. Vi har en fungerade metodik för att utreda bevarande och gallring för information i system. 

I kombination med gedigen samlad kunskap och erfarenhet av modern dokument- och informationshantering kan vi hjälpa er hela vägen fram, vare sig ni planerar att flytta ert arkiv/hela verksamheten eller om ni är i behov av att utveckla organisationens informationshantering på såväl övergripande nivå som med punktinsatser.

Snabb assistans vid behov

Vi har möjlighet att hjälpa till med kort varsel vid exempelvis sjukdom eller annan frånvaro.

Helhetsåtagande

Vid stora projekt kan vi ta helhetsåtagande vad gäller arkiv- och registratorsfunktionerna. Vi kan även arbetsleda till exempel arkivassistenter eller hjälpa till med att ordna och förteckna projektdokumentation både under och efter projektet.

Vi kan exempelvis hjälpa er med: