Dataskydd/GDPR

Vi kan hjälpa till i hela processen; från att identifiera åtgärder som måste genomföras till att verifiera graden av regelefterlevnad. Arbetet utgår alltid från den analys som görs tillsammans med er kring ert nuläge. 

Kontakta oss via mejl: salj@arkivit.se eller klicka på “Skicka en förfrågan” nedan så hittar vi en lösning anpassad för er.

Dataskyddsförordningen ställer krav

ArkivIT använder sig av etablerade metoder och verktyg för att säkerställa efterlevnad av Dataskyddsförordningen. Dessa redskap ger både er som kund och konsulten tydlighet kring ett systematiskt arbetssätt.

Våra konsulter kan bland annat hjälper er med:

  • Att identifiera rutiner och instruktioner som behövs
  • Att hjälpa till med att nödvändig dokumentation finns på plats
  • Att stödja att registerinventeringen är komplett
  • Att stödja implementation av verksamhetsprocesser
  • Att stödja utvecklingen av säkerhetskultur
  • Att stödja med granskning och kontroll

Oavsett vilket stöd du behöver kan vi ge dig det.

Stödet bygger på att vi hjälper dig att komma i gång samt överför den kunskap som behövs för att du ska kunna hantera efterlevnaden av förordningen själv.

DSO som tjänst

Använd förordningen till verksamhetsnytta. Vi hjälper er att, förutom följa förordningen, skapa en positiv verksamhetsutveckling. Tydlig struktur ger bättre ordning vilket leder till ökad kvalitet.

Tjänsten anpassas efter kundens verksamhet, oavsett organisationens storlek och erbjuds till en fast månadskostnad. Vi kan även bistå i handledning och stöd till befintligt dataskyddsombud.

Vad vi erbjuder

Genom att anlita oss får ni tillgång till ArkivIT:s team bestående av dataskydd- och informationssäkerhetsexperter som ser till att ni möter de krav som dataskyddsförordningen ställer samt säkerställer kontinuitet i ert framtida dataskyddsarbete.

Förutom att ett kompetensteam ger en säker leveranskapacitet samt tillgång till ett mycket bredare kompetensutbud än endast en ensam konsult kan ge, så innebär denna lösning också att kunskapen och erfarenheten som byggs upp under samarbetet, specifik för er som kund, delas av flera konsulter.

Som kund får ni även ta del av ArkivIT:s samlade specialistkompetens inom arkiv- och informationshantering, informationssäkerhet och GDPR.

Att tillsätta Dataskyddsombud externt från ArkivIT ger er den kompetens som krävs vilket därmed ger er en snabb uppstart av arbetet kring dataskyddsförordningen och därmed kostnadseffektivitet.

GDPR-besiktning

GDPR-besiktning är en workshop där en erfaren dataskyddskonsult tillsammans med er går igenom ert nuvarande skydd.

Genom att gå igenom dokumentation samt fördjupade frågor kan konsulten ge vägledning om åtgärderna verkar tillräckliga. Under workshopen kommer även ett kontrollprogram med olika frågor att genomföras. Resultatet från GDPR-besiktningen är en rapport med er nuvarande status samt eventuella områden där mer åtgärder behöver vidtas. Konsulten kommer under workshopen i största möjliga utsträckning att precisera vad som behöver förbättras.

ArkivIT:s konsulter inom dataskydd arbetar alla som Dataskyddsombud för ett flertal organisationer. Konsulterna har lång erfarenhet inom olika dataskyddsfrågor.

GDPR-besiktning är till fast pris. Om organisationen behöver ytterligare stöd från konsult kan det givetvis offereras.