SKL Kommentus – Ramavtal för e-arkiv

E-arkiv 2016

Ramavtalet omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet.

Med e-arkiv får du stöd i det nödvändiga strukturarbetet för att arkivera digital information. Informationen skyddas från obehörig åtkomst och felaktig förändring, samtidigt som den blir tillgänglig för behöriga samt allmänheten.

Från och med 1 februari 2019 är det möjligt att avropa på samtliga anbudsområden.

ArkivIT är helhetsleverantör för ramavtalet

Vi erbjuder förutom arkivkonsulter även specialister inom exempelvis informationssäkerhet, dataskydd/GDPR samt lösningsarkitekter och utvecklare. Detta ger oss en bredd och enhelhetsbild av de utmaningar som kan uppstå i samband med e-arkivering.

ArkivIT kan svara på avrop på samtliga tre anbudsområden.

Utveckling

Anbudsområde 1:

Anskaffningstjänster

Våra arkivarier, projektledare och e-arkivspecialister är ett stöd genom hela projektet. Vi har erfarenhet av att delta i och leda e-arkivprojekt i kommun, landsting, statlig myndighet och privata företag.

I samband med att ni börjar fundera på ett e-arkiv kan en förstudie och en genomlysning av er verksamhet utgöra ett bra beslutsstöd och underlag för den kommande kravfångsten och kravanalysen. En förstudie är också ett bra förstasteg i den verksamhetsförändring som ett digitalt arbetssätt faktiskt innebär. Vi är ett stöd i hela detta arbete och kan även hjälpa er i arbetet med att t.ex. ta fram nya rutiner och arbetssätt samt begrepps- och informationsmodellering.

Vi som jobbar på ArkivIT som arkivkonsulter och projektledare har en bred erfarenhet av att arbeta med olika produkter som finns på e-arkivmarknaden. Våra konsulter är systemoberoende och är alltid måna om att hitta den lösning som passar just er organisation och den information som ni ska arkivera allra bäst.

En äldre dator

Anbudsområde 2:

E-arkivlösning med tillhörande tjänster

En e-arkivtjänst baserad på open-source med säker leverans från datacenter i Sverige. Tjänsten bygger på open source e-arkivet Archivematica som tillsammans med säkra molntjänster via vår underleverantör Safespring.

Archivematica är en öppen systemlösning före-arkiv byggd helt efter OAIS-modellen och baserad på öppna internationella standarder för metadatahantering och informationsutbyte. Open-source eliminerar inlåsningseffekten, tryggar framtida utveckling och innebär också att det är enkelt att exportera informationen till andra e-arkivlösningar.

Vi på ArkivIT hjälper er hela vägen med införandet av Archivematica som e-arkiv, som molntjänst eller för lokal installation i er egen driftmiljö. Detta innefattar installation, konfiguration, test och validering, drift, support och utbildning. Vidare kan vi stödja er med integrationer, anpassningar, vidareutveckling och översyn av informationssäkerhet.

ArkivIT

Anbudsområde 3:

E-arkivtjänster

När ni har ert e-arkiv på plats hjälper vi er att leverera den information som skall bevaras till e-arkivet. Vi har stor erfarenhet av olika typer av leveranser – för att nämna ett exempel har vi under flera år arbetat nära Stockholm stadsarkiv och deras arkivarier med att förbereda och paketera information för leverans till deras e-arkiv.

Vi arbetar med avställningar och arkiveringsprojekt där information från stora och ibland komplexa verksamhetssystem ska arkiveras. Vi gör också mindre projekt såsom t.ex. webbplatsarkiveringar som sedan paketeras till långtidsbeständiga format väl lämpade att bevara i ert e-arkiv.

Inför en leverans till e-arkivet ärdet många delar som ska ses över och bli rätt – en gallringsutredning ska genomföras, regelverk för bevarande tider/gallringsfrister kontrolleras, informations-och datamodellering ske, metadata ska tas fram, informationen ska tas ut från sitt källsystem och sedan kanske konverteras tillett nytt format.

Daneil Junhag

Läs mer om ramavtalet E-arkiv 2016

Ni är alltid välkomna att kontakta avtalsansvarig Daniel Junhag för vidare frågor kring ramavtalet eller ArkivIT:s tjänster.

E-post: daniel.junhag@arkivit.se
Telefon: 0760-51 90 96
Växel: 08-410 008 01

Läs mer om ramavtalet E-arkiv 2016

På SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtalssida hittar du mer information om ramavtalet, bland annat avropsstöd för samtliga tre delområden, stöddokument om hur ramavtalet används, fullständiga ramavtalsvillkor samt för att se om din organisation är avropsberättigad.

Nyheter om ramavtalet

Relaterade tjänster