Projektledning

För att nå framgång i ett projekt krävs en duktig projektledare. ArkivIT:s projektledare har mångårig erfarenhet av såväl större som mindre projekt hos olika typer av kunder.

Våra konsulter har en bred bakgrund där erfarenhet av ITIL, PM3, PPS och agila metoder såsom Scrum och Kanban är några exempel.

Tjänster inom projektledning

Att leda projekt handlar för oss om att leverera resultat inom utsatt tid med de resurser som man har. Det handlar även lika mycket om att vara med och leda människor och att hantera förändringar i en organisation.

Projektledning

Hur vi kan hjälpa er

Vanligt förekommande behov hos våra kunder är projektledning av en förstudie, genomförande och överlämning från projekt till förvaltning. Det kan också handla om exempelvis verksamhetsförändringar, systemutveckling eller införande av nya IT-system samt införande av e-arkivlösningar.

Som projektledare följer vi er genom hela processen och bistår er med bland annat:

  • Planering
  • Samordning
  • Styra mot uppsatta mål
  • Uppföljning

Hör gärna av dig till oss för mer information om vad vi kan erbjuda er organisation inom projektledning.

Projektledning

Förändringsledning

Förändringsprojekt inom informationshantering leder ofta till förändrat arbetssätt. ArkivIT: konsulter har mångårig erfarenhet av förändringsledning. Vi har fått vara med om att kravställa och införa många system, vi har också avvecklat många system. Vi har hjälpt våra kunder att centralisera funktioner, digitaliserat arkiv och handläggning, lägga ner myndigheter, startat upp nya myndigheter, slå ihop och dela arkiv.

Varje förändring av detta slag leder till förändrat arbetssätt och kräver att man hanterar med förändringen. Vi hjälper er gärna med detta och delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området