Magdalena Sjödahl om arkivering av sociala mediekonton som Facebook, Instagram och Twitter.

3 KORTA FRÅGOR TILL MAGDALENA SJÖDAHL OM ARKIWERA

ArkivIT är experter på arkiv och digital informationshantering och kan nu erbjuda tjänster för arkivering av information från sociala mediekonton på t.ex. Facebook, Instagram och Twitter.

Hej Magdalena, får vi ställa 3 korta frågor om Arkiwera?

– Gärna!

1. Vad är Arkiwera egentligen?

Arkiwera skapades för att hjälpa organisationer att spara information som har publicerats på sociala medier, som t.ex. Facebook, Instagram eller Twitter, eller på en webbplats. Man kommer åt tjänsten via en vanlig webbläsare. Informationen sparas ner, struktureras och visas upp på ett sådant sätt att den kan bevaras för framtiden.

2. Varför behövs en tjänst som Arkiwera?

Som arkivarie tycker jag att det är viktigt att bevara och tillgängliggöra information för dagens och framtidens forskare och andra nyfikna. När det kommer till webbplatser och sociala medier är denna typ av kommunikation väldigt typisk för vår tid – därför är den lite extra spännande att bevara. Digitaliseringen och webben skapar fantastiska möjligheter och når ut till väldigt många snabbt. Samtidigt finns utmaningar i att bevara och dokumentera denna typ av medier. Baserat på de erfarenheter som ArkivIT:s arkivarier, projektledare och systemutvecklare har av digitalt bevarande har vi försökt hitta lösningar på de utmaningar som vi har sett. Vårt mål har varit att skapa en enkel tjänst för dig som användare utifrån de regelverk som finns i Sverige gällande bevarande av information. Vi vill också underlätta för de som jobbar dagligen med information på webben och i sociala medier. Genom att spara, samla och göra information sökbar hoppas vi att information i olika medier ska kunna återanvändas och finnas tillgänglig när man behöver den.

3. Vem kan använda och ha nytta av Arkiwera i sin verksamhet?

Alla som är aktiva på webben och har en webbplats eller konton på olika sociala medier kan använda Arkiwera. Många som använder Arkiwera idag är myndigheter, både kommunala och statliga, som måste följa regelverket i bl.a. arkivlagen. Andra organisationer, som inte alltid har lagkrav på sig, har dock också stor verksamhetsnytta i att kunna gå tillbaka och se vad man publicerat och hur. Det finns ingen garanti att information som finns på plattformar som ägs av andra, som t.ex. amerikanska techbolag, finns kvar om några år – därför är det viktigt att säkra åtkomsten till sin egen information.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med att arkivera sociala medier?

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.