IT-översyn

Vi utför en genomlysning av hela eller valda delar av din IT-verksamhet. Exempel på arbetsmoment är att vi tittar på verksamhetens processer, gör en systeminventering samt dokumenterar IT-strategi och organisation. Utredningen gör vi genom att läsa befintlig dokumentation och intervjua personalen. Resultatet blir en rapport med nulägesbeskrivning, problemområden och rekommendationer.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området