Webinar: Arkivarien + Machine Learning – en perfekt match?

Webinar: Arkivarien + Machine Learning – en perfekt match?

– Öppna upp verksamhetens outnyttjade informationsberg  

SAVE THE DATE: Onsdagen den 22 april, kl 12.15-13.15

Anmälan sker via Eventbrite. Efter att du gjort din anmälan skickas bekräftelse e-post inklusive länk till den digitala sändningen till din angivna e-postadress.

Dagens verksamheter har en informationsskuld i form av en oöverskådlig dokumentmängd som hittills har varit omöjlig att hantera. Med Machine Learning har nu öppnats nya möjligheter. 

Det är enorma mängder information som inte kan sökas eller återanvändas med tillhörande bundet värde eller till vissa delar skulle kunna gallras men måste nu hanteras och genererar onödiga kostnader.

ArkivIT arrangerar tillsammans med Seavus ett webinar där vi fördjupar oss i detta intressanta ämne. Under webinaret kommer vi att demonstrera några exempel på tillämpningsområden som skulle rädda dagen för många medarbetare och organisationer.

Målgrupp för webinaret

Seminariet vänder sig till arkivansvariga eller informationsansvariga inom organisationer med stora ostrukturerade informationsmängder i digitala format som behöver struktureras, kunna återfinnas och inte minst – gallras.

Sambruk har beräknat att en kommun med 35 000 innevånare hanterar mellan 11-15 TB data. Om vi antar att 15 TB data bestod av Worddokument med 100 sidor text om 1 MB per dokumentfil och som skrevs ut på papper skulle det betyda att volymen data en mellanstor kommun hanterar motsvaras av 23 långtradare i pappersform.  


  • Tre dokument per standard 55 mm A4 arkivbox.
  • Cirka 18 arkivboxar per hyllmeter. En hyllmeter brukar vara det man packar i en flyttkartong.
  • Det ryms 16 flyttkartonger med papper på en flyttpall. Normalt staplas flyttkartongerna högst i fyra lager.
  • En terabyte Worddokument motsvarar i det här exemplet 75 pallar med pappersdokument.
  • 15 terabyte notsvaras av 1125 pallar.
  • En 24-meters långtradare kan ta 48 pallar.

 Mycket av informationen är ”förorenad” i form av dubbletter, inaktuellt, irrelevant eller inte sökbar information.

Det går idag att förstärka skiktet mellan människa och informationen i digitala format med hjälp av nya teknologier som utnyttjar datorkapacitet för bearbetning av informationsskulden.  Utnyttja maskinerna på det de är bra på, att bearbeta stora mängder information. Man kan bygga stöd för städning av information, stöd för att strukturera information och ge förslag till metadata för att underlätta utsökning och analys av information.

Överbelastning av information uppstår när mängden indata till ett system överskrider dess bearbetningskapacitet. Just nu används mänsklig kapacitet för bearbetning av informationsskulden. Kom till detta unika event för att se vilka möjligheter som öppnas upp genom att istället utnyttja datorkraft bearbeta informationsskulden med hjälp av Machine Learning.

Vi ger dig en överblick över vad som är möjligt med hjälp av Machine Learning nuförtiden.

Du kommer att få demonstrerat några exempel på tillämpningsområden som skulle rädda dagen för många medarbetare och organisationer.    

Anmälan sker via Eventbrite. Efter att du gjort din anmälan skickas bekräftelse e-post inklusive länk till den digitala sändningen till din angivna e-postadress.


Arkivarien + Machine Learning – en perfekt match?

Leif Petterssons har författat en text om de utmaningar vi står inför i dagens samhälle med att förvalta och bevara digital information.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.