Informationssäkerhet som tjänst

Vår erfarenhet är att många organisationer vill stärka sin informationssäkerhet. Men ofta vet man inte riktigt hur man ska börja eller att ingen har tid att driva frågan. Vanligt är också att arbetet påbörjats men avstannat.
 
Informationssäkerhet som tjänst vänder sig till organisationer som behöver externt stöd för sitt arbete med informationssäkerhet. 

Varför ska du använda dig av Informationssäkerhet som tjänst?

 • Fast månadskostnad 
 • Tillgång till ett team med breda kompetenser inom informationssäkerhet, juridik, IT-lösningar och informationshantering
 • Ett team ger er hög tillgänglighet och kan alltid assistera när det behövs, utan sjukfrånvaro eller liknande
 • En oberoende konsult ger fördelar som inte en intern lösning kan ge
 • Stöd för att migrera in GDPR i LIS, rapportering följs kontinuerligt via lämpligt systemstöd
Webbutveckling

Hur fungerar det?

Tjänsten startar med en workshop, där man går igenom förutsättningar och ambitionsmål. Utifrån detta tas en primär handlingsplan fram i samråd med er. ArkivITs experter leder och bistår med råd, mallar och tolkningar av krav, för ett lämpligt arbetssätt att uppnå målen. Vi skapar en agenda och leder arbetet framåt. Med lämpligt arbetssätt menas att det bedrivs systematiskt och kontinuerligt utifrån risk.

Vid en leverans av Informationssäkerhet som tjänst erhåller kunden kompetens och förmåga från hela teamet för att:
 
 • Leda och driva utvecklingsarbetet inom informationssäkerhetsområdet.
 • Tillsammans sätta upp agenda och etappmål
 • Bistå säkerhetschefen rörande informationssäkerhetsfrågor
 • Påvisa behov och ta fram mallar till styrdokument för informationssäkerhet
 • Initiera, planera och följa upp arbete med informationssäkerhet
 • Framtagande av kort (1-2 år) samt lång (2-5 år) handlingsplan
 • Stödja verksamheter med att införa ledningssystem för informationssäkerhet
 • Förvalta/utveckla kundens befintliga ledningssystem för informationssäkerhet
 • Att stödja verksamheten i kravställning på informationssäkerhetsåtgärder.

Arbetet bedrivs utifrån de standarder och författningar som är relevanta för er verksamhet. ISO 27000 ingår alltid, men exempel på vanligt förekommande författningar är MSB:s föreskrifter, dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och NIS-direktivet. 

Vi kan hjälpa er

Informationssäkra er organisation

Ni har antagligen redan påbörjat ert interna informationssäkerhetsarbete, men kanske har ni insett att arbetet är mer omfattande än ni först trodde?

Vi är experter

Våra erfarna informationssäkerhetskonsulter består av informationssäkerhetsexperter, verksamhetsutvecklare, jurister, dataskyddsombud samt projektledare.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området