Arkivtjänster

Våra arkivkonsulter kan hjälpa er med allt från informationshaneringsplaner till postöppning. Vi erbjuder både löpande stöd och punktinsatser när det krävs, skräddarsytt utifrån era behov.

Kontakta oss via telefon: 08-410 008 01 eller via kontaktformuläret nedan så hittar vi en lösning anpassad för er.

Vad vi kan

Vi kan offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, förvaltningslagen och övriga bestämmelser som reglerar er verksamhet såsom den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra konsulter är experter på informationshantering

Våra arkivkonsulter har akademisk examen inom arkivvetenskap med flerårig yrkeserfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet. Vi är därför vana vid att snabbt sätta oss in i aktuell verksamhet, vare sig det gäller den stora statliga myndigheten, den medelstora kommunen eller det mindre privata bolaget som behöver vår assistans.

Våra konsulter har stor vana av att ordna och förteckna arkiv både enligt allmänna arkivschemat och enligt processbaserad/verksamhetsbaserad arkivredovisning.

I kombination med gedigen samlad kunskap och erfarenhet av modern dokument- och informationshantering kan vi hjälpa er hela vägen fram, vare sig ni planerar att flytta ert arkiv/hela verksamheten eller om ni är i behov av att utveckla organisationens dokumenthantering på såväl övergripande nivå som med punktinsatser.

Snabb assistans vid behov

Vi har oftast möjlighet att hjälpa till med kort varsel vid exempelvis sjukdom eller annan frånvaro.

Helhetsåtagande

Vid stora projekt kan vi ta helhetsåtagande vad gäller arkiv- och registratorsfunktionerna. Vi kan även arbetsleda till exempel arkivassistenter eller hjälpa till med att ordna och förteckna projektdokumentation både under och efter projektet.

Vad vi kan

Vi kan exempelvis hjälpa er med:

 • Den dagliga postöppningen och diarieföringen.
 • Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling.
 • Upprättande och uppdatering av policyer, informationshanteringsplaner, klassificeringsstrukturer och interna regelverk.
 • Gallringsutredning och utförande av gallring.
 • Utbildning och handledning i arkiv-, dokument- och informationshantering. Vi tillhandahåller utbildning utformat och paketerat utifrån er organisations och personals behov, läs mer om våra skräddarsydda kurser här.
 • Läs mer om frågor som rör kravställning, implementering och drift av e-arkiv.

Läs mer om våra olika arkivtjänster

Tryggt och säkert enligt lagar och förordningar

Tillsammans med er skapar vi ett tydligt upplägg med löpande avstämningar där ni kan känna att ni är i trygga händer.

I vårt arbete utgår vi alltid från rådande lagar, föreskrifter och standarder samtidigt som vi ständigt håller oss uppdaterade på det senaste från Riksarkivet, Integritetsskyddsmyndigheten, Justitieombudsmannen (JO) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ärendehantering och diarieföringssystem

Vi kan de allra flesta ärendehanterings- och diarieföringssystem såsom till exempel Sharepoint, W3D3, Platina, Diabas, Lex, Evolution och Public360 och skulle det krävas så vet vi att vi snabbt kan sätta oss in i nya system. Vi har stor vana av de flesta arkivredovisningssystem såsom Klara, Visual Archive, AtoM, Platina Arkivredovisning med flera.

Därtill har vi även stor vana av systemförvaltning av t.ex. ärendehanterings- och diarieföringssystem, e-arkiv samt löpande informationssäkerhetsarbete.

Teknisk dokumentation & andra expertkunskaper

Flera av våra arkivkonsulter besitter specialistkunskaper inom ett flertal olika områden – exempelvis bevarande av teknisk dokumentation, ritningar och bilder samt hantering av historiskt arkivmaterial.

Berätta om er organisations behov

Sänd ett mail till salj@arkivit.se eller hör av er på telefon 08-410 008 01 så kan vi föra en dialog om hur vi kan hjälpa just er organisation på bästa sätt.

Tjänsteutbud kring våra arkivtjänster

Arkivarier

 • Arkivarie
 • Registrator
 • Utredare
 • Gallringsutredning
 • Kravanalytiker/Kravställare
 • Informationsmodellering
 • Projektledare
 • Förvaltare/Systemförvaltare
 • Sakkunnig/Expertstöd inom arkiv och informationshantering
 • Verksamhetsutveckling
 • Webbarkivering/arkivering social medier
 • Systemarkivering
 • E-arkivering
 • Gallringsutredning e-arkiv
 • Workshopledning/Utbildning

Projektledning & Informationssäkerhet

 • Dataskyddsombud (DSO)
 • Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Verksamhetsutveckling
 • Sakkunnig/Expertstöd inom informationssäkerhet, GDPR och digitalisering
 • Systemförvaltare
 • Workshopledning/Utbildning
Vi kan hjälpa er

IT-tjänster

 • Utvecklingstjänster (Java, Python, etc, mm)
 • Systemanpassningar befintliga system
 • Bygga kundanpassade lösningar
 • Teknisk projektledare
 • Systemarkivering
 • Inleveranser e-arkiv
 • Webbarkivering/arkivering sociala medier
 • Driftsättning E-arkiv
 • Leverans E-arkiv
 • Sakkunnig/Expertstöd inom IT-lösningar och E-arkiv

Läs våra senaste inlägg på området