Arkiv Information Teknik Nr1/2021, Arbetsmarknad

Om detta nummer:

Vi får göra ett besök i slott och koja, på IKEA och på Sydarkivera. Och kanske få svar på frågan, vad är skillnaden mellan ett personuppgiftsombud och ett dataskyddsombud. Och hur är det att arbeta som konsult och hur ser en bra kravprofil ut vid anställning av en informationshanterare?

Innehåll:

 • Leif “Peppe” Pettersson, artikel: Våga gå före för att inte halka efter!
 • Alexandra Meija, artikel: Ett samtal om digitalisering med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
 • Mine Alghazi Jacobson, artikel: En förflyttning i arkivkompetensen – kravställ rätt och våga förändra
 • Maja Jägerlöv, artikel: Registrator eller dokumentcontroller – samma eller olika yrkesroller?
 • Magdalena Sjödahl, artikel: Spindeln i nätet med gott ordningssinne – registratorns zroll och betydelse
 • Lena Kvist och Petja Svensson, artikel: Utbildning till dokumentcontroller/registrator – behövs det?
 • Tobias Myrbakk, artikel: Hur anpassade är arkivutbildningarna mot arbetsmarknaden?
 • Mine Alghazi Jacobson, artikel: Rekrytera fördomsfritt och rättvist – fem anledningar till varför ni skaarbeta kompetensbaserat
 • Benito Peix Geldart, artikel: Från slott till koja till … styrelserummet?
 • Joel Norén Krutrök, artikel: The Next Frontier: verksamhetsutvecklare
 • Daniel Setterwall, artikel: Gigekonomin och konsultrollen inom arkiv- och informationshantering
 • Tony Nilsson, artikel: Att bygga samman ett arkiv – livet som arkivarie på IKEA
 • Emilia Bergvall Odhner och Bernhard Neuman, artikel: Är kommunalförbund framtiden och vilka krav stället det sådant fall på arkivarien?
 • Emily Overton, artikel: U K, Hun?
 • Sanna Wännström, artikel: Alter Schwede!! En svensk arkivarie i Österrike
 • Karin Åström Iko, artikel: 6 snabba med Karin Åström Iko
 • Eva Toller, artikel: Jobba hemifrån som arkivarie
 • Carine Spång, artikel: Från personuppgiftsombud till dataskyddsombud
 • Jessica Giandomenico, Hanna Linderstål och Katarina Thurell, artikel: Yrke: analytisk, internationell cyberspanare
 • Alexandra Meija, artikel: Informationshanterare – vem är du?

Redaktion:

Alexandra Meija
Chefredaktör
E-post: alexandra.meija@arkivit.se

Anders Hedman
Redaktör
E-post: anders.hedman@arkivit.se

Tobias Myrbakk
Redaktör
E-post: tobias.myrbakk@arkivit.se

Karin Appell
Formgivare
E-post: karin.apell@arkivit.se

Beställ tidskrift

Beställ tidskrift