Informationssäkerhet stärks av öppna data  av Eric Hjelmestam

april 11, 2024 9:02 f m Published by

Arbete med att klassificera data som möjliga att publicera som öppna ger många fördelar. Klassificeringen är ett lämpligt första steg...

Rätten till rättelse och allmänna handlingar av Joakim Söderberg

april 4, 2024 10:04 f m Published by

Att uppgifter som finns i arkiv inte ska ändras är inte så konstigt egentligen. Arkivet är ett minne över vad...

KLASSA- dokumentation av kommunala och regionala processer av Tom Sahlén

april 3, 2024 9:37 f m Published by

Klassificeringssystemet Klassa är ett centralt instrument för att med utgångspunkt i en upparbetad kunskap om verksamhetens processer bygga ett underlag...

Att skydda och hantera företagets information i agila utvecklingsprocesser av Kent Illemann och Sebastian Nisser Brinck

mars 27, 2024 1:02 e m Published by

Hur skyddar och beaktar man informationen i systemen när företaget arbetar med egenutveckling av system? Många bolag arbetar idag med...

Ur Arkiv Information Teknik 1/2023. NIS-direktivet: informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Foto med text samt ArkivITlogga

NIS-direktivet: informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster av Martin Palmqvist

mars 18, 2024 10:58 f m Published by

2018 hände något historiskt. Det första NIS-direktivet började gälla i EU:s medlemsländer. Så här fem år senare har mycket förändrats...

Metoder för ett effektivare informationssäkerhetsarbete av Sam Ekenkrantz och Johan Onerhed

november 15, 2023 8:37 f m Published by

Hur kan man med stöd av mätning bedriva ett systematiskt riskbaserat informationssäkerhetsarbete? Och hur kan man effektivt arbeta med medarbetarnas...

Trygg informationshantering av Tobias Ander

november 13, 2023 12:09 e m Published by

God informationssäkerhet handlar inte bara om att skydda verksamhetens tillgångar med hjälp av teknik. Det handlar lika mycket om att...

Tankar kring informationssäkerhet i allmänhet och Teams i synnerlighet av Leif ”Peppe” Pettersson

oktober 25, 2023 8:59 f m Published by

Microsoft Teams en mardröm ur ett informationsstyrningsperspektiv . Efter att länge ha upparbetat kunskap och kompetens   för att säkerställa organisationers...

Skärpta regler om informationssäkerhet för handlingar som rör Sveriges säkerhet av Kim Hakkarainen

oktober 20, 2023 12:38 e m Published by

Hantering av och skydd för elektronisk information ges stor uppmärksamhet. Det är inte konstigt med tanke på samhällets beroende av...

Vikten av att utbilda de anställda i informationssäkerhet av Frida Sjökvist

oktober 17, 2023 8:28 e m Published by

Trots att organisationer och verksamheter implementerar tekniska åtgärder av hög kvalitet är det fortsatt den mänskliga faktorn som spelar en...