Metoder för ett effektivare informationssäkerhetsarbete av Sam Ekenkrantz och Johan Onerhed

november 15, 2023 8:37 f m Published by

Hur kan man med stöd av mätning bedriva ett systematiskt riskbaserat informationssäkerhetsarbete? Och hur kan man effektivt arbeta med medarbetarnas...

Trygg informationshantering av Tobias Ander

november 13, 2023 12:09 e m Published by

God informationssäkerhet handlar inte bara om att skydda verksamhetens tillgångar med hjälp av teknik. Det handlar lika mycket om att...

Tankar kring informationssäkerhet i allmänhet och Teams i synnerlighet av Leif ”Peppe” Pettersson

oktober 25, 2023 8:59 f m Published by

Microsoft Teams en mardröm ur ett informationsstyrningsperspektiv . Efter att länge ha upparbetat kunskap och kompetens   för att säkerställa organisationers...

Skärpta regler om informationssäkerhet för handlingar som rör Sveriges säkerhet av Kim Hakkarainen

oktober 20, 2023 12:38 e m Published by

Hantering av och skydd för elektronisk information ges stor uppmärksamhet. Det är inte konstigt med tanke på samhällets beroende av...

Vikten av att utbilda de anställda i informationssäkerhet av Frida Sjökvist

oktober 17, 2023 8:28 e m Published by

Trots att organisationer och verksamheter implementerar tekniska åtgärder av hög kvalitet är det fortsatt den mänskliga faktorn som spelar en...

Infosäkkollen – en termometer för informationssäkerhetsarbete av Mats Österlund

oktober 9, 2023 9:39 f m Published by

Som en följd av de senaste årens försämrade säkerhetsläge i omvärlden och en enorm ökning i antal attacker från cyberkriminella...

Lagen, informationssäkerheten och arkivarien 

september 25, 2023 8:44 f m Published by

Vad får en arkivarie att byta sida och gå över till informationssäkerhetslaget? Är det ett omvälvande byte av värdegrund? Är...

Inom räckhåll eller i molnet? Tre yrkesperspektiv på informationslagring  av Andrew Tutt- Wixner

september 11, 2023 7:47 f m Published by

När vi navigerar genom den digitala transformationens virvlar, ställs vi inför en avgörande fråga: Var ska vi förvara vår mest...

Recension “Att upphandla och driva e- arkiv- Marknad, omvärld och behov” av Mats Johansson

juli 14, 2023 8:12 f m Published by

Boken om att upphandla och driva e- arkiv kom ut i början av sommaren 2023 och syftar till att öka...

Hur räddar vi arkiven? 

juli 10, 2023 9:07 f m Published by

Under flera år har Kalmar Läns Arkivförbund (KLAF) sett tecken på enskilda arkiv som både ”gömts” och glömts bort. Genom...