webbson_admin

Arkiv Information Teknik Nr1/2023, Informationssäkerhet

Om detta nummer: Informationssäkerhet är en av grunderna för en god informationshantering. Följ med våra skribenter när de tittar på olika aspekter av informationssäkerhetsarbetet. Du får…

Arkiv Information Teknik Nr1/2022, Bevarandevärt

Om detta nummer: I de enskilda arkiven hittar vi unika historier och historia från föreningar och företag, privatpersoner m.m. som tillsammans skapar en väv av lokala…

Arkiv Information Teknik Nr2/2021, E-arkiv

Om detta nummer: Flera av skribenterna i detta nummer tar sig an e-arkivfrågan på olika sätt. I takt med att mer och mer information skapas och…

Arkiv Information Teknik Nr1/2021, Arbetsmarknad

Om detta nummer: Vi får göra ett besök i slott och koja, på IKEA och på Sydarkivera. Och kanske få svar på frågan, vad är skillnaden…

Arkiv Information Teknik Nr1/2020, GDPR 2 år senare

Om detta nummer: Hur kommer Artificiell Intelligens att påverka vår framtid inom olika branscher, inte minst arkiv och informationshantering? Och hur kan AI användas inom sjukvården…

Arkiv Information Teknik Nr1/2019, Tema Artificiell Intelligens

Om detta nummer: Hur kommer Artificiell Intelligens att påverka vår framtid inom olika branscher, inte minst arkiv och informationshantering? Och hur kan AI användas inom sjukvården…