Gallringsutredning – Hur gör man?

Målgrupp

Arkivarier, registratorer och liknande roller.

Kostnad

4 900 kr (exkl. moms) kr

Datum & Tid

Från: 2024-09-26 13:00
Till: 2024-09-26 15:00

Plats

Digitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

Sista anmälningsdag

19 september 2024

En gallringsutredning är i korthet en analys över vilken information som bör bevaras och vilken som bör gallras (förstöras). Många verksamheter drar sig för att gallra information av rädsla för att förstöra viktig information men själva syftet med att gallra i informationen är att verksamheten i slutändan ska kunna söka den information som är viktig för verksamheten och forskningen både idag och i framtiden.

Innehåll:

  • Genomgång av uppstart och genomförande
  • Genomgång av metod
  • Värdering av information
  • Värdering av slutsatser

Vi går igenom steg för steg från uppdragets början till ett färdigt förslag. Det finns möjlighet till diskussion med andra kursdeltagare och tid för frågor.

Kursen är 2 timmar med föreläsning samt möjlighet till diskussion med andra kursdeltagare och tid för frågor.

Anmälan

Kurs - Gallringsutredning - hur gör man? 26 september 2024

Avbokningsregler

• Fakturering sker vid anmälan till kursen

• Senast en vecka före kursen kan avbokning ske, varvid kursavgiften kan användas för ombokning till senare kurs. Om du istället önskar att få återbetalning av pengar gäller följande:

• Vid avbokning minst 1 vecka före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

• Vid avbokning mindre än 1 vecka före kursstart utgår inte någon återbetalning