Digital halvdagskurs: Filformat och långsiktig informationshantering

november 27, 2023 4:55 e m Published by

Datum: Onsdag den 31 januari 2024. Det finns en mycket stor mängd filformat idag och det blir ständigt fler. Samtidigt finns behov av att begränsa antal filformat inom verksamheter. Vi går succesivt genom hur olika filformat påverkar en organisations möjligheter att säkerställa långsiktig tillgång till, och i förlängningen ett eventuellt bevarande, av data och information.

Endagskurs: Informationssäkerhet för arkivarier och registratorer

juni 22, 2023 10:26 f m Published by

Datum: Torsdagen den 16 november 2023. Både informationssäkerhetssamordnaren, arkivarien och registratorn arbetar strategiskt med informationshantering. Samtliga rollerna har mycket att vinna på att samarbeta. På denna kurs får du en orientering i hur LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) fungerar och om vad standarderna för informationssäkerhet handlar om. Vidare så kommer vi att ta upp praktiska exempel på hur och om vad man kan samarbeta.

Digital endagskurs: Systemvetenskap för informationshanterare

juni 20, 2023 2:03 e m Published by

Datum: Onsdag den 18 oktober 2023. Med utgångspunkt i ArkivIT:s erfarenhet från många arkivprojekt har vi sammanställt de centrala begrepp och metoder inom systemvetenskap som du har stor nytta av att känna till i ditt arbete som informationshanterare/arkivarie.

Digital halvdagskurs: Processbaserad arkivförteckning – Hur gör man?

juni 19, 2023 4:18 e m Published by

Datum: Torsdag den 19 oktober 2023. Har du försökt att förteckna arkivet processbaserat, eller verksamhetsbaserat som det också kallas, och tycker du det var knepigt? Det är du inte ensam om. Vi går igenom hur man förtecknar processbaserat/verksamhetsbaserat, vilka valmöjligheter som finns och vad som är grundläggande krav.

E-arkivering

Digital endagskurs: E-arkivering – var ska jag börja?

januari 13, 2023 1:20 e m Published by

Datum: Onsdag den 17 Maj 2023. En endagskurs som genom föreläsning samt de diskussioner som uppstår ger dig grundläggande kunskaper om arkiveringsprocessen för digital information med teori och erfarenheter från verkligheten. Fokus ligger på de förberedande aktiviteterna som skapar en leverans att läsa in i ett IT-system för långsiktig bevarande.

Digital halvdagskurs: Processbaserad arkivförteckning – Hur gör man?

januari 13, 2023 11:23 f m Published by

Datum: Torsdag den 27 april 2023. Har du försökt att förteckna arkivet processbaserat, eller verksamhetsbaserat som det också kallas, och tycker du det var knepigt? Det är du inte ensam om. Vi går igenom hur man förtecknar processbaserat/verksamhetsbaserat, vilka valmöjligheter som finns och vad som är grundläggande krav.

Dokumenthantering

Digital halvdagskurs: Filformat och långsiktig informationshantering

januari 9, 2023 10:33 f m Published by

Datum: Onsdag den 23 mars 2023. Det finns en mycket stor mängd filformat idag och det blir ständigt fler. Samtidigt finns behov av att begränsa antal filformat inom verksamheter. Vi går succesivt genom hur olika filformat påverkar en organisations möjligheter att säkerställa långsiktig tillgång till, och i förlängningen ett eventuellt bevarande, av data och information.

Informationssäkerhet

Endagskurs: Informationssäkerhet för arkivarier

augusti 11, 2022 10:23 f m Published by

Datum: Onsdag den 25 januari 2023. Både informationssäkerhetssamordnaren och arkivarien arbetar strategiskt med informationshantering. Bägge rollerna har mycket att vinna på att samarbeta. På denna kurs får du en orientering i hur LIS (ledningssystem för informationssäkerhet) fungerar och om vad standarderna för informationssäkerhet handlar om. Vidare så kommer vi att ta upp praktiska exempel på hur och om vad man kan samarbeta.

Systemvetenskap

Digital endagskurs: Systemvetenskap för informationshanterare

juli 6, 2022 9:31 e m Published by

Datum: Onsdag den 16 november 2022. Med utgångspunkt i ArkivIT:s erfarenhet från många arkivprojekt har vi sammanställt de centrala begrepp och metoder inom systemvetenskap som du har stor nytta av att känna till i ditt arbete som informationshanterare/arkivarie.

Systemvetenskap

Digital endagskurs: Systemvetenskap för informationshanterare

juni 23, 2021 3:00 e m Published by

Datum: Onsdag den 4 maj 2022. Med utgångspunkt i ArkivIT:s erfarenhet från många arkivprojekt har vi sammanställt de centrala begrepp och metoder inom systemvetenskap som du har stor nytta av att känna till i ditt arbete som informationshanterare/arkivarie.