Artiklar

Våra konsulter är experter inom bland annat arkiv- och informationshantering, informationssäkerhet och IT-lösningar. Här får du ta del av deras kunskap samt kunskap från de externa skribenter som AIT haft genom åren.

Nästa nummer

Tema: Källmaterial
Utgivning: 11 september 2024

Om intelligensexplosionens vara eller icke vara

Artificiell intelligens anses utgöra ett hot mot mänskligheten. Det finns goda skäl att vara skeptisk mot dessa påståenden. Alarmisterna underskattar människans förmåga att förbättra…

AI – hot eller löfte för vår sysselsättning?

Samtidigt som många jobb försvinner i och med införande av artificiell intelligens (AI) så skapas det även nya jobb till följd av användandet av AI. Denna artikel handlar om detta, samt hur våra liv kan…

Om personlig informationshantering av Hugo Quisbert

Inledning I nedanstående text framlägger jag några tankar kring långsiktig personlig informationshantering, tankar kring långsiktighet som i högsta grad även berör personarkiv. Personarkiv kan ses som…

Vikten av att utbilda de anställda i informationssäkerhet av Frida Sjökvist

Trots att organisationer och verksamheter implementerar tekniska åtgärder av hög kvalitet är det fortsatt den mänskliga faktorn som spelar en betydande roll vad gäller…

NIS-direktivet: informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster av Martin Palmqvist

2018 hände något historiskt. Det första NIS-direktivet började gälla i EU:s medlemsländer. Så här fem år senare har mycket förändrats i vår omvärld –…