Framgångsfaktorer för öppna data

Öppna data

Att lyckas med öppna data kräver en del ansträngningar.

En nödvändighet för framgång är att bilda allianser och nätverk nödvändiga för att hitta nyttan och för att nå ut till slutanvändaren. För att lyckas med öppna data krävs det att alla faser från skapandet av öppna data till nyttjandet av den blir lyckat. Genom att samla kunskap och arbetsinsatser från olika håll både inom och utom organisationen kan användandet av öppna data bli en framgångsfaktor.

Läs artikeln i tidskriften Arkiv Information Teknik genom att ladda hem numret som PDF nedan:

Fler artiklar

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.