Jobba hemifrån som arkivarie (del 4 av 4)

Så är vi framme vid det fjärde och sista inlägget. Vi har hanterat när, var hur och arbetsmiljö. Vi kommer nu in på de där frågorna om hur möjligheterna till hemarbete ser ut och vad vi tror om framtiden. Avslutar gör vi med några reflektioner.

Övrigt

Fråga 16. Har kunden/typen av arbete gjort det möjligt att arbeta hemma, eller har man varit tvungen att arbeta på plats (på kontoret)?

Det underlättar om alla arbetar hemifrån – och att även kunderna gör det. Om man däremot som konsult är den enda som inte sitter på kontoret så blir man lätt utanför, och man missar de informella diskussionerna “vid kaffeautomaten”. Som en av respondenterna skrev, det är viktigt att “hänga med i snacket”.

Det har varit trögt i starten för en del kunder att tillåta konsulter (men även vanliga anställda) att arbeta hemma. En respondent skriver: “Min upplevelse är att vissa arbetsgivare varit omotiverat misstänksamma mot hemarbete.” Det har även hänvisats till sekretess som skäl till att inte få arbeta hemifrån.

Eftersom ArkivITs konsulter ofta har resultatinriktade arbetsuppgifter (till exempel gallringsutredningar) så kommer det förhoppningsvis att med tiden bli en förskjutning från “övervakat arbete” till att man bedömer om ett rimligt resultat har åstadkommits på ett rimligt antal timmar.

Fråga 17. Hur har du generellt upplevt att jobba hemma? Vad är bra, vad är dåligt?

Många konsulter har redan tidigare arbetet en eller ett par dagar hemma per vecka, så upplevelsen är inte helt ny för alla, och då har man ofta hunnit etablera rutiner för att hemmaarbetet ska fungera bra. Men för dem som vill ha lite liv och rörelse omkring sig, och tycker att det blir tyst och ödsligt att arbeta ensam hemma, kan det kännas tungt att inte kunna välja att sitta på kontoret i stället.

ArkivITs konsulter reser ganska mycket, och i värsta fall flera timmar om dagen, så det är inte konstigt att det upplevs som en stor lättnad att slippa detta ett tag. Dock hindrar inte detta att man saknar den “sociala biten” med kollegor och kunder.

Några fler exempel på positiva och negativa faktorer med hemmaarbete som framkom i enkäten listas nedan.

Positivt:

 • Flexibelt – man kan på ett annat sätt styra sin tid.
 • Bättre balans mellan arbete och fritid.
 • Att ha kontakt med familjen redan under eftermiddagen gör att man får mer tid med dem.
 • Att arbeta utan störningsmoment gör att man får mycket mer gjort gällande uppgifter som görs på egen hand.
 • Möjlighet att variera arbetsställe – det blir mer naturligt att arbeta från olika ställen i hemmet, ibland kanske något fik nära hemmet.

Negativt:

 • Tristess kan uppstå lite mer än annars, då de sociala kontakterna ibland saknas.
 • Risk att företagets kreativitet minskar (idéer uppstår vid slumpartade möten vid tex kaffeautomaten).
 • Kan vara svårt att få till hundraprocentig arbetsro under en hel arbetsdag hemma, när man har barn som kommer hem.
 • Svårare att bygga företagskultur och vi-känsla via digitala möten. Större möten, typ Fredagsforum, funkar absolut att köra digitalt ibland, men när man bara gör det, så finns det risk för att team-känslan blir lidande.
 • Att t.ex. inte kunna ha haft jul- och sommarfest är trist.


Fråga 18. Hur mycket tror du normaliseringen av att arbeta hemma kommer att fortsätta när pandemin har sjunkit tillbaka?

Det råder hyfsad konsensus om att det i alla fall inte kommer att gå tillbaka till att bli som det var före pandemin. Hemarbete är också ganska uppskattat, med brasklappen att det måste kompletteras med tillfällen där man får träffas “på riktigt”.

Kommer hemarbete att vara frivilligt eller beordrat? En del vill arbeta hemma helt och hållet, andra inte alls. Man kan tänka sig att det blir kompromisser där man beordras arbeta hemifrån 1-3 dagar/vecka men får välja själv resten av veckan. En viktig aspekt är att om arbetet är beordrat är det rimligt att utrustningen man har hemma ska bekostas av arbetsgivaren (eller av kunden i vissa fall).

Som flera respondenter skriver så kan företagen minska sin lokalyta vid frekvent hemarbete. Att låta personalen alternera på kontoret motverkar dock önskemålet att man vill träffa fler än bara sina närmaste kollegor. Kanske man kommer att ha väldigt få platser för vanligt arbete men större ytor där hela personalen kan träffas för möten, fester och liknande?

Det kommer att bli lättare att arbeta utanför storstadsregionerna om man inte är så platsberoende. Det kan rent av bli ett krav från arbetstagare att man inte behöver bo där bostadspriserna är höga.


Fråga 19. Kan du tänka dig att jobba lika mycket hemma efter pandemin? Varför/varför inte?

Fråga 20. Hur tror du att du kommer att se tillbaka på detta år (alternativt detta OCH nästa år)?

Ytterligare ett par reflektioner från respondenterna:

 • Det kommer ny teknik som underlättar distansarbete, t.ex. VR glasögon vilket gör att vi upplever att vi sitter runt samma konferensbord etc.
 • Man har fått tänka på vad som är värt att uppskatta och vad som inte kan tas för givet. Exempelvis ens hälsa och ens tid. 

Några allmänna observationer

En hel del svar var ungefär vad som förväntades, till exempel 

 • att man tyckte det var skönt att slippa resa men även saknade det sociala sammanhanget på kontoret; 
 • att ergonomin kunde bli sämre när man satt hemma utan riktiga kontorsmöbler; 
 • att planeringen av arbetsdagen varierade mycket mellan olika personer.

Några saker som däremot förvånade mig (på ett positivt sätt) var följande: 

 • man uppskattade att arbeta hemifrån mycket mer än förväntat;
 • man ville fortsätta arbeta hemifrån när pandemin är slut mycket mer än förväntat;
 • man fick mycket bättre arbetsro hemma än förväntat.

Om arbete hemifrån blir mer regel än undantag så påverkar det hur man ska inrätta kontorsmiljön på företaget. Om arbetsgivaren kan minska lokalytan och därmed hyran kanske man får pengar över till att förbättra ergonomin rejält på “hemmakontoret” för medarbetarna.

Om man ska spekulera om framtiden på lite längre sikt så kanske det blir (ännu) vanligare med “internetcaféer” och kontorshotell som ligger lite här och där i eller nära bostadsområdena. Då skulle man även fortsättningsvis slippa lång resväg till jobbet, kunna gå ut med hunden på lunchen… men ändå få ett socialt sammanhang att arbeta i, även om det inte är med ens närmaste arbetskamrater.

En tanke slog mig slutligen. Det här med att jobba hemifrån kan tyckas nydanande och exotiskt för oss som har suttit på kontor under hela arbetslivet, men det är faktiskt under mindre än hundra år som de flesta människor inte arbetat hemifrån, åtminstone i den tidigt industrialiserade delen av världen. Både bönder och många hantverkare gjorde och gör ju detta. Och det har pågått i tusentals år.

Några lästips:

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.742449/schemalagga-arbetsdag

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.737720/efter-coronakrisen-kontoren-teknik

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.743373/svenskar-jobb-distans

Fler artiklar

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.