ArkivIT i samarbete med Advania

ArkivIT

Advania önskade en samarbetspartner med e-arkiv som expertområde och valde därför att kontakta ArkivIT.

Advania är en av de utvalda leverantörerna som får tillhandahålla e-arkiv till Sveriges kommuner och landsting på SKI:s ramavtal som omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt. Ramavtalet löper över fyra år och har ett totalt värde på 250 miljoner kronor, enligt SKL:s bedömning.

Advanias e-arkivlösning är framtagen i samarbete med HP och är en molnbaserad tjänst. Det är en kostnadseffektiv e-arkivslösning som gör det enkelt för förvaltningar att börja leverera material på ett kvalitetssäkrat sätt. Tjänsten baseras på programvaror som är ledande inom sina respektive områden och är speciellt lämpad för kommuner i samverkan. Lösningen fungerar både för handläggare, arkivarier och externa konsumenter.

I samarbetet kommer ArkivIT bidra med sin erfarenhet och kunskap inom såväl arkiv och projektledning som teknik och kan vara med och förenkla avropsförfarande från ramavtalet och bistå i arbetet med att kunden själv ska kunna införa, förvalta och utveckla ett e-arkiv. ArkivIT kan vid införande av e-arkiv inneha olika roller såsom kravställare, utredare, rådgivare, projektledare etc. och understödja det strategiska arbetet med att hitta rutiner och arbetssätt anpassade för verksamheten och som når upp till SKL:s standarder och krav. ArkivIT arbetar praktiskt med att värdera information med avseende på metadata, gallring, sekretess och säkerställd framtida sökbarhet samt arkivera digital information ur verksamhetssystem och konvertera till arkivformat oavsett typ av information.

Advania är ArkivIT’s första samarbetspartner på SKL:s ramavtal för e-arkiv. De första uppdragen beräknas påbörja under Q4 2014.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.