ArkivIT utvecklar tjänster inom öppna data

ArkivIT

E-delegationens senaste undersökning visar att drygt två tredjedelar av myndigheterna ännu inte utsett någon ansvarig för arbetet med öppna data. ArkivIT ställde sig frågan vad det här beror på och svarar nu på Vinnovas rekommendation och marknadens önskan och behov om extern kompetens som kan stödja i utvecklingsarbetet.

Öppna data skapar möjligheter för fler att utveckla produkter och tjänster som helt eller delvis bygger på offentlig data. Målet är att säkra och publicera informationstillgångar av hög kvalitet i elektronisk form hos myndigheter och kommuner som fler kan del utav. Det ska alltså vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av denna informationssamling. Öppna data bygger på PSI-direktivet och den svenska implementationen i den så kallade PSI-lagen, 2010:566, Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen och direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta för enskilda att använda handlingar från myndigheter. Informationsmarknaden är en samhällsgemensam resurs för medborgarna, företagen och andra aktörer samt det civila samhället.

Som flera har pekat på så handlar öppna data i grunden om verksamhetsutveckling. Man behöver arbeta tillsammans med informationsägarna och medarbetarna för att fånga in alla delar av en arbetsprocess som berörs av en ny öppenhet. Arbetet med öppna data är alltså inte bara en IT-fråga där man behöver ta hänsyn till API:er och andra systemlösningar för att göra öppna data tillgängliga. Det handlar till stor del om att fånga upp verksamhetens behov och osäkerhet kring öppna data och arbeta aktivt och stödjande med dessa frågor. ArkivIT har ingått ett samarbete med MetaSolutions och kommer tillsammans med sina kunder utveckla tjänster inom öppna data för att höja kompetensen, öka vidareanvändning av offentlig data och effektivisera den egna förvaltningen. MetaSolutions är ett företag med mer än 10 års erfarenhet inom öppna data, informationsmodellering, standardisering samt webbutveckling. Diskussionerna breddas och fortsätter under hösten.

Intresserad? Kontakta oss på info@arkivit.se.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.