Ytterligare medarbetare välkomnas

ArkivIT

Nu vill vi hälsa ytterligare kollegor, som börjat under våren, välkomna till ArkivIT!

Åsa är utbildad arkivarie med erfarenhet från bland annat näringslivsarkiv och bibliotek. Hon är en strukturerad arkivarie med stort verksamhetsintresse som gärna fokuserar på att värdera information för att skapa användbara och tillgängliga arkiv. Åsa har stor erfarenhet som registrator och vana av att arbeta bland annat i Platina och Public 360 och sätter sig snabbt in i andra ärendehanteringssystem.

Maria
 är utbildad arkivarie med inriktning på elektronisk dokumenthantering, med breddning inom datavetenskap och statistik. Hon har bakgrund som arkivarie främst i statlig verksamhet och även inom kommunal sektor.

Frej är programmerare i ArkivITs utvecklingsteam och arbetar med att ta fram metoder för arkivering av elektroniska resurser. Han har god kompetens och erfarenhet inom mjukvaru- och webbutveckling. Frej har både kandidat- och masterexamen inom datavetenskap.

Vi välkomnar även Ida Östlund som gör praktik hos oss över sommaren. Ida är utbildad systemvetare och kommer bland annat att utveckla ett program för att förenkla justering av felaktiga XML-filer så att de överensstämmer med Riksarkivets FGS:er.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.