Tre nya kollegor hälsas välkomna till ArkivIT

ArkivIT

Under augusti månad har teamet utökats med tre nya kollegor. Vi söker även efter ytterligare förstärkningar! En säljare och ytterligare en arkivarie/registrator vill vi få in i teamet.

Fred har bred erfarenhet från marknadsföring efter 6 år som sponsringsansvarig på Adecco och dessförinnan 3 år som konsultchef. Med erfarenheter från konsultbranschen tar sig Fred an marknadsföringen på ArkivIT såväl externt som internt.

Mia
 är utbildad arkivarie och har arbetat med arkiv och dokumenthantering inom flertalet myndigheter inom stat och kommun. Under senare år har hon speciellt intresserat sig för ledning, övergripande planering och utveckling av arkivverksamheten på de myndigheter hon har jobbat på.

Anders har en lång bakgrund som arkivarie och historiker inom näringslivet. Han har ett strukturellt arbetssätt där han ständigt försöker att hitta tidsbesparande sätt att hantera och arkivera stora mängder information, utan att ge avkall på kvaliteten. Han har arbetat med många olika företag och organisationer genom Centrum för Näringslivshistoria.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.