ArkivIT 1:a ramavtalsleverantör åt Tillväxtverket

Tillväxtverket

Tillväxtverket
ArkivIT  är mycket glada och stolta över att ha utsetts till 1:a ramavtalsleverantör med flera tjänsteområden inom arkiv- och informationshantering. Bland annat projektleder vi arbetet av myndighetens införande av e-arkiv. Uppdraget har påbörjats.

Genombrottsaffär – Adecco 
ArkivIT har nått en milstolpe när vi levererade tjänster till vår allra första privatkund.
Adecco köpte in en webbarkivering som levererades i samband med att Adecco lanserade en ny hemsida.
Vi är mycket glada att ha fått förtroendet att arkivera Adecco.se och hoppas att detta genombrott leder till ytterligare affärer mot den privata marknaden.

Genomfört uppdrag – Marknadsdomstolen och PBR

Avvecklingsprojekt av två domstolar som båda avvecklades per 31 augusti 2016. Uppdraget innebar att avsluta Marknadsdomstolens och PBRs respektive arkiv, inklusive att överföra handlingar och pågående till de nya organisationerna. Arbetet innebar:

  • Förberedelse och planering, inklusive involvering av arkivansvarig hos mottagande verksamhet
  • Arkivering av domstolarnas webbsidor
  • Systemarkivering (diarium och affärssystem)
  • Vägledning i arbetet att ordna och förteckna pappersarkiv
  • Administrativt stöd i avvecklingsarbetet, inklusive nödvändiga kontakter med
    Riksarkivet, Domstolsverket och mottagande verksamheter samt färdigställande av arkivbeskrivningar och att avsluta arkiven

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.