ArkivIT ramavtalsleverantör till Konkurrensverket

Konkurrensverket

Konkurrensverket har periodvis behov av förstärkning i arbetet med arkivfrågorna och myndigheten genomförde därför en upphandling av arkivkonsulttjänster. ArkivIT vann upphandlingen och har nu tecknat ett ramavtal med Konkurrensverket. Samarbetet inleddes i oktober 2017 och avtalstiden sträcker sig till oktober 2018, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning.

ArkivIT:s konsult arbetar konkret med att uppdatera klassificeringsstrukturen, arkiv- och processbeskrivningen samt upprätta gallringsframställan till Riksarkivet. Samtidigt inventerar konsulten handlingsbeståndet inför en dokumenthanteringsplan och utreder frågeställningar kring diariet. Utöver att förstärka Konkurrensverkets arkivfunktion kommer ArkivIT även att vid behov genomföra utbildningsinsatser inom arkiv- och informationshantering vid myndigheten.

Om myndigheten:

Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.