Vi välkomnar tillbaka SIS som kund

ArkivIT

ArkivIT tar upp samarbetet med Statens institutionsstyrelse (SIS) och ska nu ta fram en struktur för arkivförteckning samt ge stöd för praktiskt genomförande. Vi har tidigare arbetat med SIS gällande strategi för bevarande, webbarkivering, utredning, klassificieringsstruktur och nu arkivredovisning.

För att kunna arkivera och förteckna handlingar i enlighet med den nya verksamhetsbaserade arkivredovisningen på SIS arbetar ArkivIT med att ta fram en struktur för arkivförteckning samt ger stöd för praktiskt genomförande. Målet med arbetet är att presentera en arkivförteckning som motsvarar kraven i RA-FS:2008:4 och är anpassad efter myndighetens förutsättningar och behov. När man inför nya rutiner i organisationer behöver man gå igenom ett antal steg för att implementering ska fungera optimalt. Att inventera verksamhetens nuvarande rutiner och bygga på den kompetens och fungerande arbetssätt är ett första steg för att bygga det förtroende som krävs mellan verksamheten och arkivfunktionen. ArkivIT genomför en översyn av arkivbildningen och arbetssätt som ska resultera i en handlingsplan, upprättade standardiserade mallar för arkivförteckning och ett handläggarstöd för arkivering. Med detta ska SIS kunna komma igång med rutiner kring arkivering i enlighet med den nya verksamhetsbaserade arkivredovisningen.

Projektledare för uppdraget är vår konsult Susanna Winkler.

Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med SIS.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.