ArkivIT välkomnar två nya medarbetare

Pamela

Under första kvartalet har rekryteringar pågått för att hitta fler medarbetare/konsulter som vill fortsätta sina resor tillsammans med ArkivIT. Vi välkomnar nu det första resultatet av dessa rekryteringar, Joel och Pamela.

Både Joel och Pamela är redan ute på sina första uppdrag där de kombinerar uppgifter inom arkiv och registratur med utredningsuppdrag inom elektroniskt bevarande. De är båda utbildade arkivarier och kommer att ytterligare bredda ArkivIT:s kompetensområden.

Joel är utbildad arkivarie med inriktning mot elektronisk dokumenthantering och hantering av allmänna handlingar. I sina yrkesroller inom informationsförvaltning har Joel skapat sig en god kännedom om lagstiftning kring registratur och arkiv samt rutiner och sekretessprövning vid utlämning av allmänna handlingar. Joel har erfarenhet från ett flertal myndigheter och har därigenom god kännedom av flera dokument- och ärendehanteringssystem. Han har en lång erfarenhet av pedagogiskt arbete och har stor vana vid att hålla i workshops och utbildningar.

Pamela är arkivarie och registrator med erfarenhet från olika roller inom flera myndigheter. Hon är utbildad arkivarie med inriktning mot elektroniskt bevarande och juridik för arkivarier, hon har även läst konstvetenskap och har en masterexamen inom kulturarvsstudier. Pamela har erfarenhet av ett flertal system för dokument- och ärendehantering, hon har stor vana att arbeta med att ordna och förteckna samt av registrering av handlingar, e-post och posthantering och stödja handläggarna i sitt arbete. Hon har utöver arbete med papper omfattande erfarenhet av annat material som till exempel fotografier och hantering av glasplåtar.

Vi välkomnar Joel och Pamela till ArkivIT!

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.