Tjänst för Pre-Ingest från ArkivIT

ArkivIT

Inför inläsning till ett e-arkiv behöver en hel del förarbete genomföras. Samlingsbegreppet för dessa föraktiviteter har blivit Pre-Ingest och som flera nationella förstudier kring e-arkiv pekar på är behovet och intresset av stöd stort inom arkivbranschen.

Pre-Ingest kan kortfattat beskrivas som ”tjänst som tillhandahåller funktioner för att omvandla ostrukturerad information till strukturerad enligt gällande leveransspecifikationer”. Det handlar om att göra ett datauttag ur verksamhetssystem, hantera dessa data och göra det klart för leverans.

Pre-Ingest är inte en funktion i OAIS-modellen men en förutsättning för att man ska kunna e-arkivera. Pre-Ingest omfattar förhandling av dataförvärv med producent, informationsvärdering, kontroll av rättigheter och tillträdeskriterier, datatuttag, mappning av data, datatvätt, fastställa leveransspecifikation och konstruktion av arkivobjekt.

ArkivIT har bred erfarenhet av att tillhandahålla stöd för Pre-Ingest och e-arkivera enligt Riksarkivets och Stockholms stads leveranskrav med dokumenterat goda resultat. Vi använder en standardiserad arbetsmodell för att ansluta elektroniska resurser till e-arkiv.

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni vill veta mer om hur vi arbetar med detta samt vid förfrågningar på e-post: info@arkivit.se.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.