Nu växer vi med ytterligare sju medarbetare!

ArkivIT

Vi vill passa på att hälsa Mattias, Anna, Amanda, Lars, Marwan, Ylva och Daniel varmt välkomna till oss! Här får ni möjlighet att lära känna dem lite bättre.

Mattias är arkivarie med stor erfarenhet av digital arkivering. Under sina sex år på Riksarkivet arbetade han med mottagande, konverteringar och utlämnande av digitala arkiv.

Anna är arkivarie och projektledare med erfarenhet av såväl strategiska som operativa arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom statlig och kommunal sektor.

Amanda är utbildad arkivarie och bibliotekarie och har under 15 år haft olika roller inom EU på myndighets-, universitets-, folk- och näringslivsbibliotek.

Lars
 är erfaren projektledare inom dokumenthantering. Han är arkivarie med bred kompetens inom ledningssystem som revisionsledare för miljö, kvalitet och informationssäkerhet.

Marwan är utvecklare med erfarenhet inom programmering och arkivering av elektroniska resurser. Han har en kandidatexamen inom datavetenskap och utöver arbetet som utvecklare läser han för närvarande datalogi.

Ylva
 går in i rollen som konsultchef och ansvarar för att ArkivIT:s konsulter ska ha förutsättningar för att kunna leverera sitt allra bästa till våra kunder.

Daniel är utbildad arkivarie vid Stockholms universitet, han har tidigare även doktorerat i finansiell historia och företagshistoria vid Handelshögskolan i Stockholm.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.