Arkivarie som tjänst – en ny tjänst från ArkivIT

Som ett led i att kunna erbjuda mer kostnadseffektiva arkivarielösningar till fler kunder runtom i landet sker nu en satsning på ökad geografisk spridning av konsulter. Syftet med tjänsten är att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning även för mindre organisationer som är i behov av kompetensen men av någon anledning inte har de medel som krävs för att rekrytera. 

Vi har genom åren fångat upp behov från framförallt mindre verksamheter inom offentlig sektor runt om i landet som har svårt att rekrytera arkivarier med rätt kompetens, anledningen till detta kan vara väldigt olika beroende på ort. Vi känner att vi på ArkivIT har en stark möjlighet att bidra till deras arkiv- och informationshantering genom en ökad geografisk spridning på konsulterna både genom resurskonsultuppdrag men även tack vare vår nya tjänst – Arkivarie som tjänst.

Det finns ett stort behov av att rekrytera arkivarier runt om i landet men väldigt få lyckas med att hitta rätt kompetens på just deras ort. Vi har upplevt att många mindre kommuner och myndigheter som inte lyckas lösa rekryteringen kan tänka sig en konsultlösning men kostnaden drar väldigt ofta iväg då lokala resurser inte finns knutna till företaget och man då måste lägga på höga rese- och boendekostnader. 

Av den anledningen valde vi att satsa på att expandera vår verksamhet och rekrytera konsulter som bor och kan täcka upp ett visst geografiskt område, detta för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta våra kunders behov. 

Vårt erbjudande – Arkivarie som tjänst

I samband med att vi expanderar och finns på fler orter i Sverige lanserar vi nu även Arkivarie som tjänst. Det innebär att kunden kan ha tillgång till en arkivarie som kan utföra vissa punktinsatser hos kund när så behövs men även finnas på distans som stöd och rådgivare under den period man anlitar ArkivIT, detta får kunden till en fast månadskostnad vilket gör att man på förhand vet vad tjänsten kommer att kosta och kan undvika att kostnader drar iväg som det ibland kan göra vid resurskonsultuppdrag.

En stor fördel med detta upplägg är att man som kund får tillgång till ArkivIT:s samlade kompetens inom Arkiv- och informationshantering med en grupp konsulter med lång erfarenhet och bred kompetens inom området. Våra konsulter har ett helikopterperspektiv och kan snabbt fånga upp eventuella förbättringsområden inom exempelvis informationssäkerhet, dataskyddslagstiftning och digitalisering.

För konsulten innebär det en utvecklande och utmanande roll då man ställs inför nya situationer hos olika verksamheter och har möjlighet att tillämpa tidigare förvärvad kunskap där den som bäst behövs. Man får dessutom tillhöra ett av de ledande konsultbolagen inom Arkiv- och informationshantering med stor gemenskap och kontinuerlig kompetensutveckling. 

För mer information om arkivarier runtom i landet och Arkivarie som tjänst, kan du som kund eller konsult kontakta Paloma Carroza. 

Mobil: 0760-51 85 44
Mail: paloma.carroza@arkivit.se

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.