Statens försvarshistoriska museer (SFHM) – Strategi för bevarande

Statens försvarshistoriska museer

Uppdraget hos SFHM genomfördes av vår konsult Roland Lycksell där ArkivIT levererade följande:

  • Systeminventering/nulägesbeskrivning.
  • Systemspecifika hanteringsanvisningar gällande bevarande av den information som hanteras i myndighetens nuvarande systemmiljö. Hanteringsanvisningarna omfattar aspekter som bevarandeformat, dokumentationsbehov, gallringsbehov, sekretessregler, avställningsperiodicitet, samt andra för arkiveringen väsentliga aspekter.
  • Riktlinjer för myndighetens framställning av allmänna handlingar i elektronisk form.
  • Riktlinjer för skanning av pappershandlingar utifrån ett bevarandeperspektiv.
  • Övergripande arbetsmodell för bevarande av elektroniska handlingar.
  • Övergripande utredning gällande verksamhetens aktuella behov av system för bevarande (e-arkiv).

Strategin levererades i form av en skriftlig rapport. SFHM har nu en genomarbetad strategi för hur man säkrar bevarandet av elektroniska handlingar och står väl rustade för en framtida övergång till helt elektronisk arkivhantering.

Fler kundcase

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.